Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Aktuelt lige nu

Workshop om tilknytning – børn og voksnes tilknytningsmønstre

Workshop om tilknytning – livsstress og tilknytningstraumer

Mindfulness Basis – ind i mindfulness (efterår 2016)

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2016)

Mindfulness Individuel

Seneste indlæg på bloggen

Livsstress

Denne artikel udfolder begrebet livsstress, som refererer til det forhold, at man lever sit liv med en højaktiveret stressrespons og derfor sjældent finder hvile til restitution og afslapning. Man lever med en kronisk indre uro, og livet opleves som en udmattelseskamp. Begrebet livsstress indrammer således, at det er selve livet, der fremkalder de ubestemte men insisterende indre ubehagstilstande, og at de har rod i konkrete livserfaringer.

Læs hele indlægget…

Heling af tilknytningstraume

Jeg har efterhånden skrevet en del artikler om tilknytningstraumer; hvad tidlig tilknytningsrelateret traumatisering består i, og hvilke symptomer, traumatiseringen bringer med sig ind i voksenlivet. Dette opsummeres kort, men ellers introducerer artiklen en række forskellige videnskabeligt underbyggede terapeutiske metoder til heling af tilknytningstraumer.

Læs hele indlægget…