Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Jeg er specialist i stress og traume, men abejder bredt med menneskelivets eksistentielle spørgsmål.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Kurser & Workshops

Introduktion til mindfulness (forår 2017)

Mindfulness Basis – ind i mindfulness (forår 2017)

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2017)

Workshop – tilknytningsmønstre i barndommen

Workshop – voksentilknytning og parforhold

Workshop – tilknytningstraumer

Workshop – heling af tilknytningstraumer

Workhop – den symbiotiske familie – emotional neglect

Seneste indlæg på bloggen

Emotional Neglect

Denne artikel handler om en særlig familieform, jeg kalder den symbiotiske familie, og som jeg overraskende ofte støder på i min klinik. Den symbiotiske familie er en familie, hvor barnet ikke bliver trygt tilknyttet sine forældre, fordi de selv er utrygge og kæmper med indre og ydre konflikter. Familiedynamikken er kendetegnet ved en forstyrret emotionel kommunikation. Jeg har skrevet flere artikler om den symbiotiske familie. Denne kommer særligt ind på de forskellige forældretyper, der ikke kan give barnet den tilstrækkelige, følelsesmæssige omsorg til, at det kan vokse op som et sundt, trygt og selvstændigt menneske. Artiklen indeholder endvidere en række tjeklister, som kan stimulere refleksion over egen barndom og familiedynamik. Artiklen bygger på bogen ”Running on Empty – Overcome Your Childhood Emotional Neglect af Jonice Webb.

Læs hele indlægget…

Det usynlige omsorgssvigt

Denne artikel handler om det følelsesmæssige omsorgssvigt – på engelsk kaldet Emotional Neglect. Dette omsorgssvigt kan være utrolig svært at få øje på og forstå, fordi det ikke så meget handler, om hvad forældrene gjorde, men om alt det, de ikke gjorde. Konsekvenserne af den særlige familiedynamik, der præger sådan en familie, som jeg også kalder en symbiotisk familie, bliver til gengæld både synlige og massive i voksenlivet – i form af angst, stress, depression og ensomhed samt en eklatant mangelfuld evne til at udtrykke egne behov og sætte sunde grænser. Artiklen bygger på Lindsay Gibsons fremragende bog: Adult Children of Emotionally Immature Parents.

Læs hele indlægget…