Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Jeg er specialist i stress og traume, men abejder bredt med menneskelivets eksistentielle spørgsmål.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Kurser & Workshops

Forår 2017

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2017)

Efterår 2017

Supervisionsgruppe for terapeuter

Workshop – tilknytningsmønstre i barndommen

Workshop – voksentilknytning og parforhold

Workshop – tilknytningstraumer

Workshop – heling af tilknytningstraumer

Workshop – emotional neglect

Seneste indlæg på bloggen

The Fantasy Bond – om at holde fast i en relation, der ikke findes

Denne artikel præsenterer en række tilknytningsrelaterede, psykologiske begreber – herunder begreberne The Fantasy Bond og Emotional Hunger – som bidrager med udvidende og nuancerende forståelser af et barns tidlige tilknytning, og hvilken rolle relationen til omsorgspersonen spiller for betydningsfulde relationer senere i livet – særligt parforholdet. Artiklen henvender sig til dig, som bærer på den smerte, utryg tilknytning altid fører med sig, og dig som arbejder professionelt og terapeutisk med mennesker og par. Artiklen er den første i en række artikler, der alle tager udgangspunkt i Robert Firestones bog: ”The Fantasy Bond”.

Læs hele indlægget…

ACE-Score og trivsel

ACE-undersøgelsen er en af de største undersøgelser i verden, der er lavet omkring, hvordan barndommen påvirker vores liv og helbred som voksne. Undersøgelsen har bl.a. påvist et stærk sammenhæng mellem en række specifikke faktorer i barndommen og helbreddet i voksenlivet – både det fysiske og psykiske helbred. Jo højere ACE-Score jo større sandsynlighed er der for en række forskellige sygdomme, generel lavere livskvalitet og en kortere levetid. Du kan se ACE-faktorerne her.

Læs hele indlægget…