Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Jeg er specialist i stress og traume, men abejder bredt med menneskelivets eksistentielle spørgsmål.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Kurser & Workshops

Forår 2018

Workshop – Tilknytningsmønstre i barndommen

Workshop – Tilknytningsmønstre i voksenlivet

Workshop – Dynamikker i parforholdet

Workshop – Den helende relation

Workshop – Tilknytningstraumer

Workshop – Heling af tilknytningstraumer

Workshop – Emotional Neglect

Workshop – Emotional Eating

Mindfulness for øvede

Seneste indlæg på bloggen

Emotional Eating

Denne artikel handler om begrebet Emotional Eating, som beskriver, hvordan man, i mangel på sund selvreguleringskapacitet, kan bruge mad til at tilfredsstille en insisterende følelsesmæssig sult samt dulme ubehagelige følelser, negative tanker og sansninger af indre uro og rastløshed. Emotional Eating hænger tæt sammen med de utrygge tilknytningsmønstre og tilknytningstraume, fordi tidlig toksisk stress forstyrrer hjernens og nervesystemets sunde udvikling i forhold til regulering af arousal og emotioner. Utryg tilknytning kan således også påvirke appetitreguleringssystemet.

Læs hele indlægget…

Skam

Denne artikel handler om skam og skammens neurobiologi. Skam er en fysiologisk og mental tilstand, der blokerer afgangen til kernefølelser som eksempelvis vrede, sorg eller glæde. Skammen hæmmer kernefølelsens naturlige udtryk og har som formål at udslette den, fordi den opleves som socialt uacceptabel.

Artiklen undersøger skamfølelsen i et tilknytningsteoretisk perspektiv – hvorved kronisk skam kan forstås som resultatet af repetitivt at blive mødt med foragt i den tidlige tilknytningsrelation. Dette dyadiske samspil forstyrrer selvets udvikling; underminerer selvforståelsen og selvværdet og foranlediger indre uro.

Skam er et konstant underliggende tema i utryg tilknytning, og med skammen som følgesvend bliver det svært at leve livet på en uanstrengt måde.

Læs hele indlægget…