Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Aktuelt lige nu

Introduktion til mindfulness

Mindfulness Basis – ind i mindfulness (vinter 2016)

Workshop om tilknytning – børn og voksnes tilknytningsmønstre

Workshop om tilknytning – livsstress og tilknytningstraumer

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2016)

Mindfulness Individuel

Seneste indlæg på bloggen

Traume, dissociation og selvfobier

Denne artikel omhandler begrebet dissociation, som er en markant og den måske mest centrale markør på alvorlig, kronisk og tidlig traumatisering. Dissociation er et utroligt komplekst fænomen, både klinisk og neurovidenskabeligt. Denne artikel kan derfor kun ses som et forsøg på at introducere til begrebet på en forhåbentlig overskuelig måde. Artiklen kommer også ind på det terapeutiske arbejde med traume og dissociation.

Læs hele indlægget…

Den selvhelende hjerne

Denne artikel handler om hjernens fantastiske iboende evne til at hele sig selv. Det er godt nyt for alle mennesker, som kender til smerte og lidelse af enten fysisk eller psykisk karakter. Artiklen bygger på bøgerne ”The Brain That Changes Itself” og ”The Brain´s Way of Healing” og deres omdrejningspunkt er enestående beretninger om, hvordan hjernen, selv efter alvorlige skader, kan hele sig selv – noget man bare for få år siden, troede var umuligt. Det centrale begreb er Neuroplastic Healing.

Læs hele indlægget…