Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Jeg er specialist i stress og traume, men abejder bredt med menneskelivets eksistentielle spørgsmål.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Kurser & Workshops

Efterår 2017

Mindfulness – få styr på din indre uro

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2017)

Supervisionsgruppe for terapeuter

Workshop – tilknytningsmønstre i barndommen

Workshop – voksentilknytning og parforhold

Workshop – tilknytningstraumer

Workshop – heling af tilknytningstraumer

Workshop – emotional neglect

Seneste indlæg på bloggen

Blokeret tillid – om børn der har mistet tilliden til verden

Denne artikel handler om tilknytningsfokuseret terapi, og beskriver hvordan der kan arbejdes terapeutisk med utrygge og/eller tilknytningstraumatiserede børn og unge – samt med de voksne omsorgspersoner, typisk plejepersonale, plejeforældre eller adoptivforældre. Artiklen introducerer en række betydningsfulde tilknytningsteoretiske begreber som Blocked Trust, Blocked Care, Safety Blindness og Safety Messages. Der gives endvidere en introduktion til de meste centrale principper i tilknytningsfokuseret terapi, som er en terapiform baseret på neurovidenskab.

Læs hele indlægget…

The Fantasy Bond – om destruktive familiedynamikker

Dette er den tredje og sidste artikel om begrebet The Fantasy Bond. Artiklen kommer nærmere ind på de destruktive familiedynamikker, der gør et barn utrygt tilknyttet eller i værste tilfælde traumatiserer det. Jeg sætter særlig fokus på den forældreadfærd, som er subtil og nærmest usynlig, og som primært handler om forældre, der selv er blevet emotionelt omsorgssvigtet som børn, og som derfor, ofte helt uden at være bevidst om det, bringer de destruktive samværsformer videre til næste generation.

Læs hele indlægget…