Velkommen til Inge Holm ApS

Psykoterapi, mindfulness & organisationspsykologi

Min virksomhed bistår med udvikling og forandring – for den enkelte, for grupper og for organisationen.

Jeg er psykoterapeut (MPF) og Master i organisationspsykologi og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, MBSR mindfulnessinstruktør og organisationskonsulent.

Jeg er specialist i stress og traume, men abejder bredt med menneskelivets eksistentielle spørgsmål.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Kurser & Workshops

Efterår 2017

Mindfulness – få styr på din indre uro

Mindfulness Øvede – ind i praksis (2017)

Workshop – emotional eating

Forår 2018

Workshop – Tilknytningsmønstre i barndommen

Workshop – Tilknytningsmønstre i voksenlivet

Workshop – Dynamikker i parforholdet

Workshop – Den helende relation

Workshop – Tilknytningstraumer

Workshop – Heling af tilknytningstraumer

Workshop – Emotional Neglect

Workshop – Emotional Eating

Seneste indlæg på bloggen

Skilsmisse og tilknytningssvigt

Denne artikel handler om, hvordan forældres parforhold og skilsmisse kan påvirke et barns trivsel – herunder dets helbred, identitetsudvikling og evne til at indgå i nære relationer senere i livet. Artiklen ligger i forlængelse af mine øvrige artikler om utryg tilknytning, tilknytningstraume og følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen, men har særlig fokus på de tilknytningssvigt en skilsmisse rummer – især når forældrene bliver optagede af at finde sammen med en ny partner.

Læs hele indlægget…

Når frygt skaber sygdom

Denne artikel handler om sammenhængen mellem tidlig toksisk stress og sygdom senere i livet – både fysisk og psykisk sygdom. Utallige undersøgelser viser efterhånden, at utryg tilknytning og tilknytningstraume i barndommen, udgør menneskehedens største udfordring med hensyn til helbred og trivsel, og er roden til en række sygdomme og lidelser, som ofte først viser sig midtvejs i livet. Artiklen stiller skarpt på menneskets helbred, og udforsker forbindelsen mellem frygt og sygdom – med udgangspunkt i bogen Scared Sick af Robin Karr-Morse & Meredith S. Wiley.

Læs hele indlægget…