Jeg og Du af Martin Buber

Filosoffen Martin Buber blev født i Østrig i 1878 og døde i Israel 1965.

Bogen Jeg og Du filosoferer over det virkelige liv – det liv, der finder sted mellem mennesker og kan på mange måder siges at udgøre en teori om relationen – eller en almen teori om det mellemmenneskelige. Der er også dem, der kalder Buber ”mødets filosof”. I bogen Jeg og du præsenterer Buber således en forståelsesmodel for det interpersonelle – og giver dermed også indirekte et bud på, hvad anerkendelse er.

Bubers menneskesyn funderes i en opfattelse af, at mennesket altid er stillet over for noget værende, og at dette værende kan mødes med en Jeg-Du-holdning eller en Jeg-Det-holdning. Det er ifølge Buber det dialogiske forhold mellem mennesker, der definerer, hvem mennesket er. Menneskets hele livsverden består af relationer, fordi mennesket altid er i relationer. Også når det er alene, udspringer dets tanker i en kontekst af relationer. Mennesket producerer relationer, lever i dem og kan ikke leve uden dem.

Buber taler om mødet mellem mennesker som det virkelige liv, og han arbejder med den relationelle konstellation Jeg-Du, som han kalder et grundord. Her er således ikke tale om et Jeg og et Du, men om grundforholdet Jeg-Du. Jeg og Du er integrerede i hinanden og hinandens forudsætning. Det er i mødet, at Jeg’et træder ind i det umiddelbare forhold til Du’et, eller som Buber siger, ”sit” Du.

Individet har i sig et medfødt Du, og bliver til menneske gennem dette Du – bliver til et Jeg. Dermed mener Buber, at det er i relationen, at et individs selvforståelse og identitet konstitueres, ligesom det er i relationen, at livet kan leves. Begrebet ”det medfødte Du” beskriver således den eksistentielle længsel, et menneske altid har efter den Anden. For uden Du’et, ville Jeg’et være amputeret. Grundordet Jeg-Du kommer før Jeg’et.

Jeg og Du er en enkel og smuk bog om fælleskab og menneskelighed, hvor det eksistentielle tema om ensomhed og fravær hele tiden kan mærkes.

Der er lukket for kommentarer.