Arkiv for november, 2012

Kender du dit tilknytningsmønster?

Den måde, den voksne møder barnets tilknytningsadfærd på, bliver afgørende for det dynamiske samspil mellem barn og voksen og bliver over tid til et forholdsvist stabilt mønster – et tilknytningsmønster. Vi kan også kalde det for et mønster for måder at være i kontakt med andre mennesker på. Et prototypisk mønster for relationer, eller slet og ret en personlig kommunikationsmodel.

Dette tilknytningsmønster vil altså også senere i livet fungere som fundament for nye betydningsfulde relationer – fx til en partner, egne børn, arbejdskolleger, chefer, venner etc. Et barns tilknytningsmønster til mor/far eller en anden betydningsfuld tilknytningsperson har således vist sig at have stor prædikativ værdi; det vil sige stor evne til at forudsige, hvordan barnet som voksen vil indgå i relationer med andre mennesker.

Læs mere…