november 2012

  • Den måde, den voksne møder barnets tilknytningsadfærd på, bliver afgørende for det dynamiske samspil mellem barn og voksen og bliver over tid til et forholdsvist stabilt mønster – et tilknytningsmønster. Vi kan også kalde det for et mønster for måder at være i kontakt med andre mennesker på. Et prototypisk mønster for relationer, eller slet og ret en personlig kommunikationsmodel. Dette tilknytningsmønster vil altså også senere i livet fungere som…

    Læs mere