april 2016

  • Denne artikel handler om, hvordan omsorgspersoner – særligt forældre men også lærere, pædagoger og andre behandlere – kan berolige et ureguleret barn og derigennem mindske sandsynligheden for konfliktoptrapning samt øge mulighederne for udvikling og læring.

    Læs mere