august 2016

  • Den selvhelende hjerne

    Denne artikel handler om hjernens fantastiske iboende evne til at hele sig selv. Det er godt nyt for alle mennesker, som kender til smerte og lidelse af enten fysisk eller psykisk karakter. Artiklen bygger på bøgerne ”The Brain That Changes Itself” og ”The Brain´s Way of Healing” og deres omdrejningspunkt er enestående beretninger om, hvordan hjernen, selv efter alvorlige skader, kan hele sig selv – noget man bare for få…

    Læs mere

  • Fantomsmerter

    Denne artikel beskriver hvordan tidlig stress og traume fra en længst svunden barndom, kan fortsætte som en ubestemt, global og insisterende smertetilstand ind i voksenlivet. Jeg kalder denne smerte for traumesmerten. Traumesmerten har, ligesom fantomsmerter, rod i et fænomen, som ikke længere eksisterer.

    Læs mere