Arkiv for ‘Anerkendelse i ledelse’-kategorien

Ny kritisk reflekterende bog om en af tidens mest populære ledelsesmetoder

Min bog er en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet anerkendelse – særligt i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst. Jeg har dels været interesseret i at udforske, hvad anerkendelse egentlig er for noget, dels hvordan anerkendelse udspiller sig mellem mennesker. Man kan sige, at jeg har villet indfange anerkendelsens fænomenologi. Derudover er bogen drevet af en nysgerrighed efter at vide noget mere om, hvordan det er at være leder og medarbejder i organisationer, der gerne vil have en anerkendende kultur. Hvad sker der, når anerkendelsen skal udspille sig indenfor hierarkiets magtasymmetri?

Læs mere…

Når magten maskerer sig i anerkendelsens retorik

Det væsentlige spørgsmål at stille er ikke, om der er magt involveret i anerkendende ledelse, men hvilket udtryk magten får i netop den ledelsesform.

Læs mere…

Når lederen bliver psykoterapeut, hvad bliver medarbejderen så?

Ledelse er i stigende grad blevet et spørgsmål om relationelle kompetencer – om at kunne initiere og indgå i værdiskabende dialoger for derigennem at bidrage til såvel organisationens som den enkelte medarbejders personlige udvikling. Derfor er det ikke underligt, at ledelsesteorier i høj grad trækker på viden og erfaringer indenfor psykologiens verden. Vi ser således en opblomstring af en række nye, semiterapeutiske ledelsesdiscipliner – anerkendende ledelse er én af dem.

Læs mere…