Arkiv for ‘Ikke kategoriseret’-kategorien

Kronisk skam – del 1

Denne artikel handler om kronisk skam – også kaldet toksisk skam. Det vil sige ekstreme grader af skam, der forhindrer menneskelig trivsel og sundhed. Skam blokerer for processering af kernefølelser, medierer selvbeskyttende adfærd og ødelægger relationer. Første del går tæt på skamfænomenet og skammens forskellige udtryksformer, mens anden del ser på psykoterapeutisk behandling af kronisk skam, herunder hvordan skam kan vanskeliggøre heling af traume. Artiklen bygger bl.a. på bogen ”Understanding and Treating Chronic Shame” af Patricia A. DeYoung.

Læs mere…

Det utrygge parforhold – del 1

Denne artikel er den første ud af to sammenhængende artikler om det utrygge parforhold. Den beskriver den særlige dynamik, der kendetegner stort set alle utrygge relationer – her med fokus på parforholdet. Del 1 kommer særligt ind på de to utrygge tilknytningsmønstre, mens del 2 belyser de samspilsformer, der uvægerligt opstår, når en persons behov for nærhed og omsorg møder en anden persons behov for selvstændighed og frihed. Det utrygge parforhold belyses i begge artikler gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi og tilknytningsteori – og med udgangspunkt i bogen ”Attached” af Amir Levine & Rachel Heller.

Læs mere…

Generationshierarkiet er det vigtigste af alle hierarkier

Denne artikel beskriver, hvordan forældres ængstelighed og usikkerhed hæmmer barnets personlige udvikling. Når barnet skal tage ansvar, det ikke er modent til, for at kompensere for forældrenes mangelfulde evne til grænsesætning, mister barnet tilliden til, at forældrene er robuste og kompetente, hvilket er fatalt, og barnet bliver grundlæggende utrygt tilknyttet.

Læs mere…

Temperament – den kroniske vrede

Denne artikel handler om vrede, raseri og hidsighed, og belyser temperamentsfuldhed i et tilknytningsteoretisk og udviklingspsykologisk perspektiv. Artiklen forklarer, hvad vrede er for en følelse, hvorfor vi har den, og hvad vi skal bruge den til. Vrede er i sit udgangspunkt en sund og naturlig følelse, men hvis den er forblevet ureguleret og dermed kronisk, vil det have store konsekvenser for livskvaliteten og relationerne til andre mennesker.

Læs mere…

Rumination – tanker der tager overhånd

Rumination er et psykologisk begreb, der omhandler den tilstand, hvor man kontinuerligt ruger, grubler og bekymrer sig, uden at komme nogen vegne. Hvor tankerne kører i en uendelig spiral, der gør os mere og mere negative, urolige, angstfyldte, deprimerede og dermed stressede.

Læs mere…