Arkiv for ‘Ikke kategoriseret’-kategorien

Det utrygge parforhold – del 1

Denne artikel er den første ud af to sammenhængende artikler om det utrygge parforhold. Den beskriver den særlige dynamik, der kendetegner stort set alle utrygge relationer – her med fokus på parforholdet. Del 1 kommer særligt ind på de to utrygge tilknytningsmønstre, mens del 2 belyser de samspilsformer, der uvægerligt opstår, når en persons behov for nærhed og omsorg møder en anden persons behov for selvstændighed og frihed. Det utrygge parforhold belyses i begge artikler gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi og tilknytningsteori – og med udgangspunkt i bogen ”Attached” af Amir Levine & Rachel Heller.

Læs mere…

Generationshierarkiet er det vigtigste af alle hierarkier

Denne artikel beskriver, hvordan forældres ængstelighed og usikkerhed hæmmer barnets personlige udvikling. Når barnet skal tage ansvar, det ikke er modent til, for at kompensere for forældrenes mangelfulde evne til grænsesætning, mister barnet tilliden til, at forældrene er robuste og kompetente, hvilket er fatalt, og barnet bliver grundlæggende utrygt tilknyttet.

Læs mere…

Temperament – den kroniske vrede

Denne artikel handler om vrede, raseri og hidsighed, og belyser temperamentsfuldhed i et tilknytningsteoretisk og udviklingspsykologisk perspektiv. Artiklen forklarer, hvad vrede er for en følelse, hvorfor vi har den, og hvad vi skal bruge den til. Vrede er i sit udgangspunkt en sund og naturlig følelse, men hvis den er forblevet ureguleret og dermed kronisk, vil det have store konsekvenser for livskvaliteten og relationerne til andre mennesker.

Læs mere…

Rumination – tanker der tager overhånd

Rumination er et psykologisk begreb, der omhandler den tilstand, hvor man kontinuerligt ruger, grubler og bekymrer sig, uden at komme nogen vegne. Hvor tankerne kører i en uendelig spiral, der gør os mere og mere negative, urolige, angstfyldte, deprimerede og dermed stressede.

Læs mere…

Kender du dit tilknytningsmønster?

Den måde, den voksne møder barnets tilknytningsadfærd på, bliver afgørende for det dynamiske samspil mellem barn og voksen og bliver over tid til et forholdsvist stabilt mønster – et tilknytningsmønster. Vi kan også kalde det for et mønster for måder at være i kontakt med andre mennesker på. Et prototypisk mønster for relationer, eller slet og ret en personlig kommunikationsmodel.

Dette tilknytningsmønster vil altså også senere i livet fungere som fundament for nye betydningsfulde relationer – fx til en partner, egne børn, arbejdskolleger, chefer, venner etc. Et barns tilknytningsmønster til mor/far eller en anden betydningsfuld tilknytningsperson har således vist sig at have stor prædikativ værdi; det vil sige stor evne til at forudsige, hvordan barnet som voksen vil indgå i relationer med andre mennesker.

Læs mere…