Arkiv for ‘Ledelse’-kategorien

Sense of Urgency – den store fejltagelse i ledelse og forandring

Hvorfor handle ud fra panik og den højtbesungne ”Sense of Urgency”, når man som leder kan handle ud fra indsigt, klarhed og fokus?

Læs mere…

Din hjerne er din ledelsesstil

Læs her om hvordan din tidlige tilknytningsstil – det vil sige de allerførste betydningsfulde relationer i dit liv – indvirker på den måde, du er leder på i dag. Læs også om, hvad du kan gøre for at udvikle dig selv, din hjerne og dermed dit professionelle lederskab.

Læs mere…

Sådan skaber du mere læring i ledergruppen eller teamet

Det er populært at arbejde i teams, og derfor er det i stigende grad også blevet nødvendigt at beskæftige sig på et strategisk niveau med kollektive læreprocesser – altså hvordan teams kan udvikle sig med henblik på at skabe bedre resultater og blive mere effektive. Ofte finder kompetenceudviklingen sted uden for organisationen – fx som et teambuildingforløb eller et eksternt kursus. Der er uden tvivl masser af viden i det, men i forhold til at udvikle en samling individer til et kreativt og reflekterende team, båret af en stærk samhørighedsfølelse, med et fast fokus på hovedopgaven, også under deadlines og pres, og som oven i købet finder det fornøjeligt og personligt udviklende at være i teamet, rækker det ikke. Det kræver en helt anden form for kompetenceudvikling – nemlig en situationsspecifik og oplevelsesorienteret. Inden jeg uddyber dette, vil jeg lige ridse problemerne op med teambuildingforløb og eksterne kurser.

Læs mere…

5 grunde til at ledergruppen ikke fungerer optimalt

Ny undersøgelse viser, at mange ledergrupper øjensynligt ikke fungerer optimalt. Læs om 5 grunde hertil.

Læs mere…

Ny bog om ledergrupper

Min nye bog om ledergrupper er udkommet d. 9. marts 2012. Den hedder “Ledergruppen – dynamiske læreprocesser”.

Den er en empirisk undersøgelse af fænomenet ledergrupper, set fra indersiden gennem mangfoldige observationer og interview, suppleret af en flerteoretisk refleksion over den særlige dynamik, der udspiller sig i disse grupper.

Læs mere…