Executive coaching

Min uddannelse

Jeg er uddannet cand. merc fra CBS og har endvidere en fire-årig uddannelse som eksamineret psykoterapeut (MPF) fra Psykoterapeutisk Institut samt en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet – herunder træning i supervision og coaching.

Derudover har jeg en længerevarende lederuddannelse fra IMD i Schweiz – Programme for Executive Development (PED).

Hvad er coaching

Executive coaching er et intenst læringsforløb for ledere og selvstændige.

Der er tale om et forholdsvist struktureret, dialogisk forløb, hvor ledere under trygge rammer, kan arbejde målrettet og specifikt med deres præstationer i rollen som leder eller virksomhedsejer  – herunder deres videre komptence- og karriereudvikling. Omdrejningspunktet for samtalerne vil typisk være et ønske om forretningsudvikling, klarifikation i relation til eget ledelsespotentiale samt faglig og personlig udvikling i rollen som leder eller virksomhedsejer.

Gennem samtaleforløbet reflekteres der løbende over organisationens ønsker og lederens behov for udvikling i relation til de konkrete krav og muligheder. Der vil være fokus på motiver for valg og fravalg, motivation og engagement, arbejds- og beslutningsstil, samarbejdsformer, relationelle kompetencer samt den måde der prioriteres på i forhold til tid og arbejdsindsatser.

Executive coaching hjælper således ledere og virksomhedsejere med at udvikle deres ledelsespraksis og skaber dermed nye muligheder for at skabe resultater og tænke og handle strategisk. Samtaleforløbet vil ofte også resultere i en mere harmonisk sammenhæng mellem organisationens ønsker om forretningsmæssige resultater og lederens potentiale –  og ikke mindst lederens behov for at opleve sig autentisk og forankret i egne værdier og livssyn.

Effekt

Coaching kan bidrage til bl.a. at styrke:

– Udvikling af forretningen
– Lederens status i det sociale hierarki
– Den personlige autoritet
– Det personlige lederskab
– Selvtillid og selvværd i lederrollen
– Ejerskabet til lederrollen og ansvaret forbundet hermed
– Reducere frygten for at begå fejl
– Beslutningstagning
– Ledelse af forandringsprocesser
– Udvikling af vision, strategi, mål og planer
– Modet til at eksponere sig og tale offentligt
– Selvindsigten i egne handlemønstre
– Emotionelle og relationelle kompetencer
– Fokus på nødvendige adfærdsjusteringer i lederollen
– Evnen til både at samarbejde og kunne stå alene
– Evnen til at udvælge de rette medarbejdere og samarbejdspartnere og sammensætte velfungerende teams

Arbejds- og aftalegrundlag

Som coach fungerer jeg som en professionel samtalepartner, der arbejder på et solidt ledelses-og organisationspsykologisk grundlag. Det vil sige, at jeg både har lederen og den organisation, som lederen eller ejeren er en del af, med i processen.

Alle coachingforløb aftales individuelt. Der indgås indledningsvist aftale om forløbets varighed og målene herfor. Et forløb vil typisk strække sig over 5-10 samtaler af en varighed på 1½ time.

Se også

Mindful Coaching