Foredrag – Den indre uro

Dette arrangement er et foredrag om min bog “Den indre uro – stress og traume belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og mindfulness-psykologi“.

Indhold

Indre uro er en samlebetegnelse for den stress og smerte, der følger af utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Med afsæt i evolutionspsykologi, neurovidenskab og tilknytningsteori vil jeg tale om, hvordan traumatisering i de tidlige tilknytningsrelationer påvirker hjerne og nervesystem i form af alvorlig dysregulering. Det kan senere føre til kaskader af symptomer af psykosomatisk karakter – i form af intense smerter, globale indre ubehagstilstande og et generelt dårligere helbred.

Både foredraget og bogen kommer ind på en række centrale fænomener som hyperarousal, overlevelsesadfærd, traumatiske erindringer, dissociation, somatisk hukommelse, identitetsforstyrrelser, skam, forladthedsdepression, kompromitteret grænsesætning, mentaliseringsbrist og selvbeskyttelsesstrategier.

Omdrejningspunktet er, at heling af tilknytningstraume er mulig grundet hjernens og nervesystemets iboende selvhelingskapacitet.

Målgruppe

Foredraget og bogen henvender sig alle, der kender den indre uro, og som søger en dybere mening med den stress og smerte, de oplever.

Foredraget og bogen henvender sig endvidere til psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, læger, pædagoger og andre behandlere, der er i kontakt med tilknytningstraumatiserede mennesker.

Deltagelse er særlig relevant for dig, der er interesseret i at undersøge, hvordan din egen tidlige tilknytning påvirker nutidige relationer – i familien, i parforholdet eller på arbejdspladsen.

Tid og sted

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 15-18

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Antal deltagere op til 16.

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 600 kr.

Beløbet skal indbetales på MobilePay, når jeg har bekræftet din deltagelse.

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Til tilmeldingen har jeg brug for dit mobilnummer.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende, og kursusafgiften refunderes kun, hvis kurset aflyses fra min side. Du er velkommen til at give din plads til en anden.