Mindfulness Individuel

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i et mindfulness-gruppeforløb eller foretrækker at træne alene, så tilbyder jeg enten det samme gruppe-forløb som et individuelt forløb, eller enesessioner tilrettelagt helt specifikt efter dine behov og ønsker.

Hvad er mindfulness

Mindfulness er en egenskab ved den menneskelige bevidsthed; nemlig evnen til at være bevidst nærværende overfor den kontinuerlige strøm af indre og ydre stimuli og sanseindtryk på en ikke-dømmende måde.

Alle mennesker kan være nærværende i nuet, men kan også meget let falde ind i en mere automatisk modus, hvor bevidstheden på en reaktiv og ikke-bevidst måde bliver optaget af mentale aktiviteter i form af fantaseren, planlægning, bekymring, grublen og lignende. Disse mentale tilstande kan skabe både stress og massive kropslige ubehagstilstande.

Om instruktøren

Jeg er master i organisationspsykologi, psykoterapeut (MPF) og eksamineret MBSR mindfulness-instruktør. Jeg arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, organisationskonsulent og forfatter og har egen praksis i København.

Jeg er uddannet og eksamineret MBSR mindfulnessinstruktør (Mindfulness Based Stress Reduction).

Uddannelsen har taget 14 måneder og indeholder 300 lektioner fordelt på undervisning – herunder mindfulnesstræning og mindfulnessteori, retreats samt løbende supervision. Hertil kommer egen meditationspraksis, litteraturstudier, skriftlige opgaver og prøveholds-undervisning.

Jeg er uddannet hos Mindfullife ved Eve Bengta Lorentzen og Robert Jørgensen, som begge er certificerede fra Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School.

Målgruppe

Hvis du kender til stress, angst, depressive tilstande, smerter, indre uro eller bare har svært ved at slappe af, vil forløbet gøre en omfattende forskel for dig – din trivsel og din livssituation generelt.

Alle er dog velkomne og vil have stort udbytte af forløbet.

Dit mulige udbytte

 • Mere indre ro – såvel kropsligt som mentalt
 • Mere nærvær og tilstedeværelse i nuet
 • Øget opmærksomhed, fokus og koncentration
 • Styr på tanker og indre dialoger
 • Mere åbenhed og venlighed
 • Styrket stresstolerance
 • Mere selvindsigt

Selve det individuelle træningsforløb

Vi starter med en indledende session, og finder i fællesskab ud af, hvilket slags forløb du foretrækker, og hvor ofte du gerne vil komme.

Gennem forløbet vil der være meditation, samtale og forskellige øvelser.

Under forløbet  vil du også blive introduceret for de grundlæggende teoretiske og praktiske principper i mindfulness bl.a:

 • Grundholdninger i mindfulness
 • Indsigt og stabilitet
 • Bevidst nærvær, opmærksomhed og evnen til at være i nuet
 • Mindfulness meditation
 • Evnen til at rumme tanker, følelser og kropslige sansninger.
 • Kommunikation og relationer
 • Stress og angst

Du skal være indstillet på at træne mindfulness meditation hver dag  under hele træningsforløbet. Det giver det bedste resultat.

Tid

Vi tilrettelægger forløbet i fællesskab på de tidspunkter, der passer dig bedst.

Sted

Forløbet finder sted i min praksis i Vanløse.

Pris

Der betales efter hver session den til enhver tid gældende timepris for en session på 1 time. Se aktuelle priser under menupunktet “kontakt” på min hjemmeside.

Litteratur

Ind i mindfulness: Eve Bengta Lorenzen og Stine Reintoft
Lige meget hvor du går hen, er du der: Jon Kabat-Zinn

Interesseret

Send en mail til inge@ingeholmaps.dk.