Mindful Coaching

Mindful coaching er et intensivt og individuelt trænings- og coachingforløb med henblik på at styrke dit personlige lederskab. Metoden er en unik integration af mindfulness meditation og coaching.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til ledere, selvstændige og specialister, som gerne vil udvikle deres personlige lederskab og som i en eller anden grad kender til stress, indre uro og svigtende koncentration, eller som blot gerne vil øge evnen til at være mere opmærksomt til stede i nuet.

Forløbet åbner også op for refleksioner over, hvordan lederrollen egentlig opleves – særligt med hensyn til de problematikker og udfordringer, den kan bringe med sig.

For eksempel om man kan indtage og udfylde lederrollen med naturlig autoritet og en følelse af indre stabilitet, eller om man gang på gang bringes i kontakt med destruktive tanker og vanskelige følelser.

Udbytte

  • Mere opmærksomhed, fokus og koncentration
  • Mere indre ro
  • Styrket autoritet
  • Mere nærvær og tilstedeværelse i nuet
  • Styr på tanker og indre dialoger
  • Mere åbenhed og venlighed
  • Øget stresstolerance
  • Mere selvindsigt i egne mønstre
  • Styrket evne til at være i konfrontationer og konflikter

Træningsforløbet

Vi mødes i alt otte gange i 1,5 time.

Gennem forløbet vil der være guidede meditationsøvelser, teori og sparring på personlige og ledelsesmæssige udfordringer.

Tid

Datoer tilrettelægges i fællesskab på de tidspunkter, der passer dig bedst.

Sted

Forløbet finder sted i min praksis:

A.F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Pris

Der afregnes efter mine almindelige timetakster.

Faktura fremsendes ved tilmelding, og skal betales inden start. Beløbet refunderes ikke.

Prisen er inklusiv diverse undervisningsmaterialer.

Tilmelding

Send en mail til inge@ingeholmaps.dk.