Mindfulness – få styr på din indre uro

Dette program er et intensivt træningsforløb over seks gange i efteråret 2017 med det formål at lære at reducere stress og indre uro gennem mindfulness meditation.

På basis af flere års erfaring med afholdelse af MBSR-forløb (Mindfulness Based Stress Reduction), har jeg udviklet dette program, som er rettet specielt mod dig, der lever med livsstress og indre uro – måske på grund af utryg tilknytning, tidlig stress eller decideret traume.

Indhold

Programmet er et såkaldt psykoedukativt forløb, der vil veksle ligeligt mellem teori og praksis. Der vil være undervisning, samtale og mindfulness meditation.

Den anvendte teori vil være neurovidenskab, udviklingspsykologi, tilknytningsteori og mindfulnesspsykologi. Du kan stifte bekendtskab med teorien via min nyeste bog “Den indre uro”.

Programmet strækker sig over seks gange, og hver session varer 2 timer.

Du skal være indstillet på at træne mindfulness meditation dagligt under hele træningsforløbet. Det vil give det bedste resultat.

Under forløbet vil vi selvfølgelig komme nærmere ind på, hvad mindfulness er, samt hvorfor og hvordan mindfulness virker på stress og stressrelaterede tilstande som angst, depression og diffuse kropslige ubehags- og smertetilstande.

Udover mindfulness meditation vil der også være introduktion til andre former for selvberoligelsesmetoder.

Programmets praktiske øvelser er lette at gå til og tager højde for, at mange med livsstress finder det både ubehageligt og skræmmende at meditere.

Om instruktøren

Jeg er psykoterapeut (MPF), master i organisationspsykologi og mindfulness-instruktør (MBSR). Jeg arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut, organisationskonsulent og forfatter og har egen praksis i København.

Mit speciale er stress og traume.

Målgruppe

Alle, som har stress tæt inde på livet, er velkomne – også hvis man bare har svært ved at slappe af.

Programmet er dog særlig målrettet dig, som lever med det, jeg kalder livsstress.

Livsstress viser sig i en kronisk form for indre uro og giver en masse både psykologiske og fysiske symptomer, der kan forekomme uforståelige.

Livsstress har typisk rod i tidlige utrygge tilknytningsrelationer eller tidligt traume.

Muligt udbytte

– Mere indre ro – såvel kropsligt som mentalt
– Mere nærvær og tilstedeværelse i nuet
– Øget opmærksomhed, fokus og koncentration
– Mere styr på tanker, følelser og indre dialoger
– Nye og bedre vaner med hensyn til egensomsorg og restitution
– Mere åbenhed og tillid i betydningsfulde relationer
– Styrket stresstolerance og mere modstandskraft
– Mere indsigt i egne uhensigtsmæssige reaktionsmønstre

Tidspunkt

Kurset afholdes på følgende dage fra 16.00 til 18.00:

23. oktober
30. oktober
6. november
13. november
27. november
5. december

Sted

Kurset finder sted i min praksis:

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Tilmelding og pris

Send en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Husk at opgive navn, adresse og mobilnummer.

Prisen er 2.400 kr., som indbetales på MobilePay 2554 2555, men først når jeg har bekræftet din deltagelse.

Tilmelding er bindende, og kursusafgiften returneres kun, såfremt kurset aflyses fra min side. Man er dog velkommen til at give sin plads til en anden.

Litteratur

Den indre uro: Inge Schützsack Holm