Mindfulness for organisationer

Kender I til stress, mistrivsel og for lidt fokus, så kunne din virksomhed måske være interesseret i et mindfulness-forløb?

Mindfulness har vist sig at have en stor effekt på stress og overbelastning og endvidere en stærk virkning på fokus, nærvær, trivsel og arbejdsglæde.

Jeg holder mindfulness-forløb baseret på det program, Dr. Jon Kabat-Zinn fra University of Massachusset, har udviklet til sine stressramte patienter. Metoden kaldes Mindfulness Based Stress Reduction – i daglig tale MBSR.

Der er således tale om et af de mest gennemtestede og forskningsmæssigt validererede programmer overhovedet indenfor mindfulness.

Mindfulness kan være relevant for din virksomhed, hvis I har:

 • Stress og meget sygefravær
 • En oplevelse af hele tiden af være bagud
 • Oplever at tiden sjældent slår til
 • En rå omgangstone
 • Problemer med mobning
 • Samarbejdsproblemer og konflikter
 • Faldende produktivitet til trods for travlhed
 • For meget handling uden omtanke
 • Mistet fokus på jeres kerneopgave
 • For lidt tid til refleksion

Jeres udbytte kan være:

 • Øget opmærksomhed, fokus og koncentration
 • Bedre evne til prioritering
 • Mere nærvær og tilstedeværelse i nuet
 • Mere samarbejde og bedre relationer
 • Mere åbenhed, glæde og venlighed
 • Mere anerkendelse
 • Øget stresstolerance
 • Mere selvindsigt
 • Mere kreativitet i opgaveløsningen

Selvom jeg tager udgangspunkt i et videnskabeligt valideret koncept (MBSR), der har bevist sin bæredygtighed og effekt, så tilrettelægger jeg også forløb i organisationer – specifikt ud fra de problematikker og udfordringer, I konkret står midt i.

Kontakt mig for at høre nærmere på min mail inge@ingeholmaps.dk.