Parterapi

Min uddannelse

Jeg har en fire-årig grunduddannelse som eksamineret psykoterapeut (MPF) fra Psykoterapeutisk Institut samt en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Disse grunduddannelser er løbende blevet suppleret med omfattende efteruddannelse bl.a. en et-årig uddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi (NAP), en et-årig mindfulnessinstruktør-uddannelse samt en to-årig uddannelse i Den NeuroAffektive Relationelle Model (NARM).

Derudover har jeg et-årig efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi.

Mit speciale er tilknytning, stress og traumer samt relationsproblematikker.

Mit teoretiske og praktiske grundlag er evidensbaseret.

Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Parterapi

Parterapi er psykoterapi for et par og har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Jeg tilbyder klinisk par- og familieterapi med et behandlingsmæssigt sigte, hvor parforholdet skaber eller vedligeholder utrygt tilknytning og/eller traume.

Ofte henvender par sig med et ønske om terapi, fordi de står i en akut krise, eller fordi de længe har følt at forholdet ikke er tilfredsstillende – uden at have været i stand til at bryde de negative mønstre.

Emotionsfokuseret Parterapi er en forholdsvis strukturet process, hvor vi sammen afdækker, hvad det er, der blokerer for et trygt parforhold.

Afklarende samtaler

Den første samtale er en afklarende samtale, hvor I får mulighed for at finde ud af, om jeg er den rette for jer, og om jeg har de nødvendige kompetencer til at hjælpe jer. Samtalen skal også bruges til at sætte ord på, hvad I ønsker og forventer jer af parterapien – og om I har et fælles mål.

Nogle gange skal der flere afklarende samtaler til, fordi det er helt afgørende, at I begge er indstillede på at arbejde med jer selv og gå helhjertet ind i processen.

Hvis I vælger at fortsætte med mig, vil der efterfølgende også være nogle individuelle samtaler, som giver mulighed for at arbejde lidt mere i dybden med jeres individuelle behov og ikke mindst måder at være i parforholdet på.

I skal regne med omkring 10-15 sessioner, med mindre I begge eller den ene af jer bærer på traumatiske oplevelser. I så tilfælde skal I regne med flere sessioner.

Privat familie- og forældrerådgivning

Udover parterapi tilbyder jeg også privat familie- og forældrerådgivning i form af individuelle, rådgivende konsultationer med det formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Rådgivningen baserer sig på solid, videnskabelig og evidensbaseret viden indenfor neurovidenskab, moderne udviklingspsykologi, traumeteori samt tilknytningsteori.

Rådgivningen kan omhandle alle aspekter af et moderne familieliv – herunder bl.a.:

– Mistrivsel i familien
– Dårlig kommunikation
– Konflikter, stress og bekymringer
– Skilsmisse
– Sammenbragte familier
– Tilknytningsproblematikker
– Ængstelige, vrede og dysregulerede børn
– Adopterede børn
– Børnetrivsel
– Børneopdragelse
– Teenagere
– Skoleudfordringer
– Traume, tab og sorg
– Diagnoser og psykologisk ubalance
– Forældreautoritet og forældrekompetence

Bestilling af tid

Bestilling af tid til en indledende samtale foregår bedst på mail: inge@ingeholmaps.dk.

Læs mere om tidsbestilling, åbningstider, priser mm. Klik her.