Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag – vejen mod en tryg base

Undervisningsdage for terapeuter

På disse to intensive dage vil jeg undervise i, hvordan vi som psykoterapeuter kan arbejde med vores klienter på et solidt vidensgrundlag baseret på neurovidenskab og tilknytningsteori.

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er ikke en specifik metode, en manual eller en værkstøjskasse som sådan – snarere et menneskesyn baseret på moderne udviklingspsykologi, som på et videnskabeligt grundlag påviser, hvordan vores tidlige tilknytning i barndommen bliver til indre arbejdsmodeller. Det vil sige automatiske, ubevidste måder at forstå os selv og andre mennesker på. I voksenlivet kan disse indre arbejdsmodeller og det tilhørende tilknytningsmønster, enten fremme eller hæmme vores overordnede livsduelighed og trivsel.

Uanset hvilken uddannelse, modalitet eller metode, man som psykoterapeut læner sig op ad, er viden om tilknytning altid relevant og dertil meget anvendelsesorienteret. Tilknytningsteorien er endvidere en teori, som intuitivt giver stor mening for både terapeuter og klienter.

I det terapeutiske arbejde, kan terapeuten tilbyde sig som en tryg base for klientens udforskning af sin væren-i-verden generelt og sine følelsesmæssige problemer specifikt, og ad den vej støtte klienten i arbejdet med at udvikle en mere tryg tilknytnings- og kontaktstil samt øge kapaciteten for affektregulering og selvberoligelse. Den helende faktor er korrektive emotionelle oplevelser.

Indhold

Vi vil på kurset gå i dybden med de forskellige tilknytningsmønstre og undersøge, hvilke interventioner, der bedst understøtter den enkelte klient i at erhverve mere autonomi, autenticitet og tryghed i sit liv.

Vi vil arbejde med at kunne identificere klientens tilknytningsmønster med inspiration i AAI (Adult Attachment Interview), og vi vil undersøge, hvilke kompetencer hos terapeuten, der bliver særlig vigtige i arbejdet med den utrygge og/eller traumatiserede klient – herunder betydningen af vores eget tilknytningsmønster.

Dagene vil veksle mellem teoretiske oplæg, cases, fælles udforskning og refleksion.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle interesserede, der arbejder professionelt med voksne og/eller par i en rådgivende eller terapeutisk kontekst – særligt psykoterapeuter og psykologer samt parterapeuter.

Tid og sted

Torsdag d. 20. og fredag d. 21. oktober 2022 kl. 9-15

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 3.000 kr.

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Betaling kan KUN ske med MobilePay. Kvittering og kursusbevis kan selvfølgelig gives, hvis ønsket.

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende, og kursusafgiften udelukkende refunderes ved aflysning eller flytning af kurset fra min side. Man kan heller ikke overflytte kurset til et andet tidspunkt, men er altid velkommen til at give/sælge sin plads til en anden, hvis man skulle blive forhindret. 

Om underviseren

Inge Holm er psykoterapeut (MPF) siden 2012. Hun har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse indenfor traumatisk stress og parterapi. Inge Holm arbejder primært som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klink, men fungerer også som supervisor for forskellige personalegrupper. Hun er endvidere forfatter til en række bøger bl.a. ”Den indre uro”, ”Livsfarlig familie” og “Forkert”.