Tilknytningsterapi og psykoterapi

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, der arbejder professionelt med mennesker  i en rådgivende, behandlende og/eller terapeutisk kontekst – med særlig interesse i tilknytning og tilknytningsproblematikker.

På kurset vil vi undersøge, hvordan vi kan arbejde med de utrygge tilknytningsmønstre og traume  – på et solidt udviklingspsykologisk, tilknytningsteoretisk og neurovidenskabeligt grundlag.

Kurset tager udgangspunkt i mine bøger “Den indre uro” og “Livsfarlig familie”.

Indhold

Jeg gennemgår kort de helt basale elementer i tilknytningsteorien med afsæt i moderne neuroaffektiv udviklingspsykologi samt nyeste viden om hjernen og nervesystemets udvikling i de tidlige tilknytningsrelationer.

Vi vil herefter gå mere i dybden med det ambivalente/ængstelige, det undvigende/afvisende og det desorganiserede tilknytningsmønster og undersøge, hvilke interventioner, der bedst kan understøtte den enkelte klient i at erhverve mere sikkerhed, tryghed og trivsel i sit liv.

I det terapeutiske arbejde, kan terapeuten tilbyde sig som en tryg base og sikker havn for klientens udforskning og ad den vej støtte klienten i arbejdet med at udvikle en mere tryg tilknytningsstil samt øge kapaciteten for affekt- og selvregulering.

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er en ikke specifik metode, men har et særligt fokus på emotioner og processering af følelser. Der er tale om et evidensbaseret vidensgrundlag, der åbner for en særlig måde at se og forholde sig til klientens udfordringer på – i lyset at klientens konkrete, subjektive erfaringer med tilknytning op igennem livet.

Så uanset hvilken metode, man læner sig op ad som terapeut eller anden behandler, er viden om tilknytning altid relevant og dertil meget anvendelsesorienteret.

Dette kursus har primært fokus på:

– De utrygge tilknytningsmønstre
– Forsvar og selvbeskyttelse
– Interventioner og behandling
– Overføring og modoverføring
– Earned Secure Attachment

Kurset berører også fænomener som:

– Toksisk skam
– Følelsesmæssigt omsorgsvigt
– Tilknytningstraume
– Forladthedsdepression
– Hyperarousal
– Dissociation

Udbytte

Du vil blive godt klædt på med nyeste viden indenfor udviklingspsykologi, tilknytning og neurovidenskab.

Litteratur

Jeg anbefaler dig at læse nogle af de artikler, jeg har på min blog på denne hjemmeside, og hvis der skulle være tid og lyst til det bøgerne “Den indre uro” og “Livsfarlig familie”.

Tid og sted

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 9-16

Psykoterapeutisk Institut
Søndergade 64, 2. th.
8000 Århus C

Antal deltagere op til 20.

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 1.500 kr. ekskl. moms

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Herefter sender jeg en faktura.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Til tilmeldingen har jeg brug for dit mobilnummer og faktureringsdata.

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende, og kursusafgiften udelukkende refunderes ved aflysning af kurset fra min side. Man kan heller ikke overflytte kurset til et andet tidspunkt, men er altid velkommen til at give sin plads til en anden, hvis man skulle blive forhindret.