Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, der arbejder professionelt med voksne og par i en rådgivende, behandlende eller terapeutisk kontekst – med særlig interesse i tilknytning og tilknytningsproblematikker.

På kurset vil vi undersøge, hvordan vi som terapeuter kan arbejde med de utrygge tilknytningsmønstre  – på et solidt udviklingspsykologisk, tilknytningsteoretisk og neurovidenskabeligt grundlag.

Hvad er tilknytning

Vores liv og relationer som voksne har tæt sammenhæng med, hvordan vi som børn blev mødt af vores forældre eller andre betydningsfulde tilknytningspersoner.

Vi kan være trygt eller utrygt tilknyttede, hvilket får betydning for vores måde at forstå os selv og andre på – for vores måde at være i verden. Det vil sige om vi møder verden med åben tillidsfuldhed, eller om vi føler os usikre i forhold til egne kompetencer og andres intentioner.

Du kan læse meget mere om tilknytning på min blog på denne hjemmeside, hvor jeg har skrevet en række artikler om emnet.

Indhold

Jeg gennemgår de helt basale elementer i tilknytningsteorien med afsæt i moderne neuroaffektiv udviklingspsykologi samt nyeste viden om hjernen og nervesystemets udvikling i de tidlige tilknytningsrelationer.

Vi vil gå mere i dybden med det utrygge ængstelige og det utrygge undvigende tilknytningsmønster og undersøge, hvilke interventioner, der kan understøtte den enkelte klient i at erhverve mere sikkerhed, tryghed og trivsel i sit liv.

I det terapeutiske arbejde, kan terapeuten tilbyde sig som en tryg base og sikker havn for klientens udforskning og ad den vej støtte klienten i arbejdet med at udvikle en mere tryg tilknytningsstil samt øge kapaciteten for affekt- og selvregulering.

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er en ikke specifik metode. Snarere et evidensbaseret vidensgrundlag, der åbner for en særlig måde at se og forholde sig til klientens udfordringer på – i lyset at klientens konkrete, subjektive erfaringer med tilknytning op igennem livet. Så uanset hvilken metode, hvis nogen, man læner sig op ad som terapeut eller anden behandler, er viden om tilknytning altid relevant og dertil meget anvendelsesorienteret.

Dette kursus har primært fokus på:

– De utrygge tilknytningsmønstre
– Forsvar og selvbeskyttelse
– Interventioner
– Overføring og modoverføring
– Earned Secure Attachment

Udbytte

Du vil blive godt klædt på med nyeste viden om psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag.

Litteratur

Jeg anbefaler dig at læse de artikler, jeg har på min blog på denne hjemmeside, og hvis der skulle være tid og lyst til det min bog “Den indre uro”.

Tid og sted

Fredag d. 22. november 2019 kl. 10-16

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Antal deltagere op til 16.

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 1.500 kr. inkl. moms.

Faktura fremsendes.

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Til tilmeldingen har jeg brug for relevante faktureringsdata samt mobilnummer.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende, og kursusafgiften refunderes kun, hvis kurset aflyses fra min side. Du er velkommen til at give din plads til en anden.