Psykoterapi – teori, metode og etik

To undervisningsdage for terapeuter

På disse to intensive dage vil jeg undervise i, hvordan vi som psykoterapeuter kan arbejde på et solidt vidensgrundlag baseret på neurovidenskab, emotionsforskning og moderne tilknytningsteori.

Kurset er en generel indføring i psykologi som videnskab og psykoterapi som en evidensbaseret behandlingsmetode i relation til et bredt spektrum af psykisk lidelse.

Som terapeut er det afgørende at have og vedligeholde en stærk indsigt i det videnskabelige fundament, som psykoterapi som metode baserer sig på. Det er endvidere nødvendigt med en god metodeforståelse, – både teoretisk og praktisk – således at man kontinuerligt kan udvikle sine interventioner med henblik på at skabe de mest effektive resultater for klienten.

Mennesker opsøger terapi, fordi de lider. Derfor må man som terapeut nødvendigvis også have en videnskabeligt forankret forståelse for, hvad psykisk lidelse er, hvorfor klienten lider, samt hvordan og med hvilke metoder og interventioner, lidelsen kan behandles mest effektivt.

Psykoterapi har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Indhold

På undervisningsdagene vil gå i dybden med en række af de vigtigste aspekter i forhold til at arbejde som terapeut og tilbyde psykoterapi som behandling – eksempelvis:

  • Psykologi som videnskab
  • Psykodiagnose
  • Den terapeutiske kontrakt
  • Empati og mentalisering
  • Angst, følelser og selvbeskyttelse
  • Interventioner
  • Overføring og modoverføring
  • Etik

Dagene vil veksle mellem teoretiske oplæg, cases og fælles udforskning og refleksion.

Målgruppe

Henvender sig til alle interesserede, der arbejder professionelt med voksne  i en rådgivende eller terapeutisk kontekst – særligt psykoterapeuter og psykologer.

Tid og sted

Torsdag d. 18. og fredag d. 19. august  2022 kl. 9-15

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 3.000 kr.

Tilmelding sker ved at sende en mail til [email protected].

Betaling kan kun ske med MobilePay. Kvittering gives.

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende, og kursusafgiften udelukkende refunderes ved aflysning eller flytning af kurset fra min side. Man kan heller ikke overflytte kurset til et andet tidspunkt, men er altid velkommen til at give/sælge sin plads til en anden, hvis man skulle blive forhindret. 

Om underviseren

Inge Holm er psykoterapeut (MPF) siden 2012. Hun har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse indenfor traumatisk stress og parterapi. Inge Holm arbejder primært som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klink, men fungerer også som supervisor for terapeuter, psykologer og forskellige personalegrupper. Hun er endvidere forfatter til en række bøger bl.a. ”Den indre uro”, ”Livsfarlig familie” og “Forkert”.