Skab teams der er gode til at reflektere

Når vi sender ledere og medarbejdere på kurser og seminarer, såvel internt som eksternt, så er det typisk fordi, vi gerne vil have styrket kompetencerne. Vi vil generelt gerne have mere videndeling, mere innovation, bedre samarbejde og øget refleksion i organisationerne.

Der er bare den udfordring med kurser og seminarer, at man adskiller læringskonteksten fra anvendelseskonteksten, og derfor står tilbage med den evige udfordring: hvordan sikrer vi, at det vi har lært på kurset eller uddannelsen, kan og vil blive anvendt i  dagligdagen? Dette problem kalder man med et læringsteoretisk udtryk for transferproblemet.

Læring der hænger sammen med de organisatoriske udfordringer

Supervision er en måde at skabe organisatorisk læring på, der tager højde for transferproblemet, idet supervision tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer et team står midt i, og som altså er bundet op på teamet, dets deltagere, relationerne imellem dem og den måde teamet kommunikerer og i det hele taget fungerer på.

I stedet for at skulle skabe hul i kalenderen og tage på kursus i flere dage, inviterer man en supervisor ind i temaet i 2 eller 3 timer ad gangen med det formål at assistere teamet til fungere bedre. For et team der fungerer godt, er bedre til at skabe resultater, og er både rarere og mere udviklende at at være en del af.

Supervision styrker tilliden

Da supervision har et særligt fokus på det relationelle felt, er det en særdeles velegnet metode til at skabe og vedligeholde tillid i teams.

Mange forskere og konsulenter er efterhånden enige om, at tillid er helt grundlæggende for et velfungerende team, og at dette gælder på alle niveauer i en organisation. Bl.a. har forfatteren bag den kendte bestseller: The 5 Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni, påpeget  at manglende tillid er den mest grundlæggende årsag til, at et team ikke skaber de ønskede resultater.

Målet er det kompetente team – ikke det perfekte team

Supervision er en yderst effektiv måde at arbejde med tillid på; dels fordi supervisionen tilstræbes at finde sted i et trygt læringsrum, dels fordi der gives opmærksomhed til det, der reelt forgår i teamet, mens det foregår, og endelig fordi der ikke arbejdes ud fra en forventning om at skulle skabe det perfekte team. I stedet arbejdes der med at udvide rummeligheden for det uperfekte, men alligevel kompetente team.

Gennem et supervisionsforløb er der således mulighed for at blive bedre til at;

  • Reflektere i fælleskab
  • Se flere handlemuligheder
  • Løsne op for fastlåste opfattelser og holdninger
  • Tolerere forskellighed
  • Udholde uforudsigelighed
  • Tænke mere klart
  • Være mere åben og personlig i den interpersonelle kommunikation
  • Håndtere kompleksitet
  • Regulere spændingsniveauet og reducere uro

Supervision er billigere

Endelig vil det typisk være mere omkostningseffektivt at bruge supervision, dels fordi der ikke skal tages hele dage ud af kalenderen, dels fordi der ikke skal betales for andet end de timer, supervisor anvender sammen med teamet.

Kunne supervision være noget for din organisation så send en mail til inge@ingeholmaps.dk