Terapi

Samtaleterapi

Jeg tilbyder samtaleterapi med et klinisk og behandlende sigte. Behandlingen bygger på neurovidenskab, emotionsforskning og tilknytningsteori – med et særligt fokus på emotioner og indre følelsesmæssige konflikter, der skaber symptomer i både psyke og krop.

Min uddannelse

Jeg har en fire-årig grunduddannelse som eksamineret psykoterapeut (MPF) fra Psykoterapeutisk Institut samt en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Disse grunduddannelser er løbende blevet suppleret med omfattende efteruddannelse bl.a. en et-årig uddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi (NAP), en et-årig mindfulnessinstruktør-uddannelse samt en to-årig uddannelse i Den NeuroAffektive Relationelle Model (NARM).

Både NAP og NARM er uddannelser særligt rettet mod chok og traumer – herunder specifikt tilknytningsforstyrrelser, tilknytningstraumer og kontaktproblematikker.

Derudover har jeg en et-årig efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi.

Mit speciale er tilknytning, traumatisk stress, traume og chok samt relationsproblematikker. Mit teoretiske og praktiske grundlag er evidensbaseret og bygger på anerkendt videnskab.

Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Målgruppe

Jeg tilbyder psykoterapi i form af individuel terapi og parterapi. Jeg arbejder med voksne og unge.

Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er anvendt videnskab og bygger på et solidt psykologisk teoretisk og empirisk grundlag.

Viden- og menneskesynet hører hjemme i det human- og sundhedsvidenskabelige felt.

Psykoterapi er grundlæggende en psykologisk model for læring, forandring, psykologisk modning og udvikling.

Psykoterapi har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Psykoterapi er således et professionelt rum for psykologisk modning, selvudforskning og forandring samt for emotionel refleksion over egen selvforståelse.

Når man som klient taler med en psykoterapeut og beretter om sit liv og sine symptomer, meddeler man sig samtidig til sig selv. Man sætter ord på sin indre verden, hvorved det bliver muligt at reflektere bevidst over den – herunder forandre den.

Gennem terapi bliver det muligt at skabe nye perspektiver på måder at se sig selv, sine symptomer, relationer og sin omverden. Nye perspektiver producerer nye forholdemåder i form af tanker, følelser og adfærd – særligt i forhold at kunne handle anderledes og dermed skabe den tilværelse eller det arbejdsliv, man reelt ønsker.

I neurovidenskabeligt forstand kan man sige, at psykoterapi aktiverer menneskets hjerne og nervesystem på en sådan måde, at der kan dannes forandringer i selvsamme. Derved opstår der mulighed for udviking af nye neurale netværk, hvilket er det biologiske grundlag for at opleve sig forandret og beriget med ny indsigt.

Al form for udvikling starter med selvforandring.

Arbejdsområder

Typisk henvender klienter sig med mere eller mindre specifikke problemstillinger eller symptomer, der tager udgangspunkt i psykologisk lidelse, ubehagstilstande, smerte og ubalance. Den bagvedliggende drivkraft er ofte ønske om at kunne leve og udfolde sig mere frit som menneske.

Klientens behov er ofte at kunne mærke og forstå sig selv og sine valg bedre  – herunder at undersøge hvad det er for et liv, man har valgt at leve, hvorfor og hvordan det kunne være anderledes.

Ofte føler klienter, der henvender sig med et ønske om psykoterapi, at de er stagneret i oplevelses- og adfærdsmønstre, som de desparat ønsker at ændre, uden at være i stand til det på egen hånd.

Jeg arbejder bredt med alle psykologiske lidelser og med menneskets eksistentielle udfordringer, som de viser sig i den enkelte persons liv og valg.

Eksempler på tilstande som psykoterapi kan afhjælpe:

 • Dysregulering og sundhedsmæssige uregelmæssigheder
 • Uligevægt, disharmoni, indre uro
 • Toksisk stress, overbelastning og udbrændthed
 • Indre kritiske dialoger og lavt selvværd
 • Kronisk skyld, dårlig samvittighed og patalogisk skam
 • Tilbagetrækning og isolation
 • Angst, ængstelighed, nervøsitet
 • Følelsesfobier, tvangstanker og tvangshandlinger
 • Stagnation og formindsket handleevne
 • Dominans, vrede, raseri og temperament
 • Depression, nedtrykthed og humørsvingninger
 • Kronisk sorg
 • Underkastelse, eftergivenhed og problemer med grænsesætning
 • Relationelle og tilknytningsmæssige problematikker
 • Præstationsangst, præstationstvang og perfektionisme
 • Jalousi og misundelse
 • Dissociation, uvirkelighedsfornemmelser, følelser af tomhed og meningsløshed
 • Flashbacks,  traumatiske erindringer og kompleks PTSD
 • Manglende vitalitet og kronisk træthed
 • Kropsligt ubehag og udefinerbare psykosomatiske smertetilstande
 • Nedsat evne til at mærke og udtrykke behov

Følelsesmæssige tilstande som ovenstående kan være indtruffet af mange forskellige grunde – der kan for eksempel være tale om:

 • Uvished
 • Tab
 • Omfattende livsændringer
 • Chok og traumer
 • Voldtægt og seksuelle overgreb
 • Vold
 • Omsorgssvigt og forsømmelse
 • Traumatiseret barndom og utryg tilknytning
 • Misbrug og medmisbrug
 • Skilsmisse og adskillelse
 • Ulykke og dødsfald
 • Sygdom
 • Arbejdsløshed
 • Utrygt arbejdsmiljø

Bestilling af tid

Psykoterapi består af regelmæssige samtaler gennem kortere eller længere tid – alt efter individuelle behov og ønsker.

Bestilling af tid til en indledende samtale foregår bedst på mail: inge@ingeholmaps.dk.

Læs mere om tidsbestilling, åbningstider, priser mm. Klik her.

Den første session

Den første, indlendende session er vigtig og skal bruges til gensidig afklaring.

Klik her for at læse mere om den første session.