Tilknytningsgruppe

Jeg tilbyder dig at deltage i en terapeutisk og psykoedukativ gruppe.

Gruppen vil give dig en professionel og tryg ramme til at udforske dit tilknytningsmønster og hjælpe dig til at forstå din personlige udviklingshistories betydning for dine relationer her og nu – i familien, i parforholdet eller på arbejdspladsen.

Vores liv og relationer som voksne har nemlig tæt sammenhæng med, hvordan vi som børn blev mødt af vores forældre eller andre betydningsfulde tilknytningspersoner.

Vi kan være trygt eller utrygt tilknyttede.

Det får stor betydning for vores måde at forstå os selv og andre mennesker på – herunder om vi møder verden med åben tillidsfuldhed, eller om vi føler os usikre og forbeholdne i de relationelle samspil.

Målgruppe

Gruppen henvender sig bredt til alle med interesse i personlig udvikling, relationer og tilknytning.

Gruppen er særlig relevant for dig, som oplever, at dine relationer nemt kan ende i konflikt eller i svære emotionelle tilstande, som det kan føles vanskeligt eller nærmest umuligt at komme ud af igen.

Formål

Gruppen har et terapeutisk og psykoedukativt formål.

Psykoedukation er en anerkendt gruppeterapeutisk behandlingsform, hvor du får relevant og nyttig viden – i dette tilfælde om tilknytning og tilknytningsmønstre.

Gennem arbejdet med dit eget tilknytningsmønster i empatiske og kompetente omgivelser, kan der langsomt skabes mulighed for, at du kan erstatte eventuelle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, der har sin oprindelse i en grundlæggende utryghed, med nye og bedre måder at agere på i relationelle sammenhænge.

Gruppeterapi adskiller sig fra individuel terapi. En gruppe tilbyder enestående muligheder for læring og udvikling, ved at man både deler sin egen historie og lytter til andres. Dette har i sig selv terapeutisk effekt.

Dertil kommer, at det er betragteligt billigere at deltage i en gruppe fremfor individuel terapi, og udbyttet er ofte mindst lige så stort.

Form

I gruppen vil der være undervisning, samtale i forskellige konstellationer, øvelser og mindfulness-meditation.

Der vil mellem de enkelte sessioner også være forskelligt hjemmearbejde – herunder litteratur som jeg vil anbefale, at du læser.

Der vil maksimalt være otte deltagere i gruppen.

Tid

I gruppen mødes vi seks gange af 2 timers varighed fra kl. 16.00-18.00.

Vi mødes følgende dage:

Onsdag d. 2. september
Onsdag d. 16. september
Onsdag d. 7. oktober
Onsdag d. 28. oktober
Onsdag d. 18. november
Onsdag d. 2. december

Sted

Vi mødes i min praksis:

Vesterbrogade 124B, 4. tv. (Baghuset)
1620 København V

Pris

Prisen er 2.400 kr. for private.

For selvstændige er prisen 3.000 kr. eksklusive moms.

Beløbet er inklusive kaffe, the og diverse snacks.

Tilmelding og betaling

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har behov for yderligere informationer om gruppen.

Efter din tilmelding fremsendes en faktura på din mail.

Husk at angive om du deltager som privatperson eller selvstændig. Jeg har til faktureringen også brug for din adresse og dit mobilnummer.

Du er sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende, og beløbet refunderes kun, hvis gruppen ikke etableres. Man er dog velkommen til at give sin pads til en anden.