Workshop – Forladthedsdepression

Målgruppe

Dette er en psykoedukativ workshop med sundhedsfaglig undervisning.

Workshoppen henvender sig til alle med interesse i tilknytning og tilknytningsproblematikker.

Deltagelse er særlig relevant for dig, der er interesseret i at undersøge, hvordan din egen tidlige tilknytning påvirker nutidige relationer – i familien, i parforholdet eller på arbejdspladsen.

Workshoppen er endvidere rettet mod dig, som gerne vil være endnu mere fortrolig med tilknytningsteorien og tilknytningsrelaterede problematikker.

Hvad er tilknytning

Vores liv og relationer som voksne har tæt sammenhæng med, hvordan vi som børn blev mødt af vores forældre eller andre betydningsfulde tilknytningspersoner.

Vi kan være trygt eller utrygt tilknyttede, hvilket får betydning for vores måde at forstå os selv og andre på – for vores måde at være i verden. Det vil sige om vi møder verden med åben tillidsfuldhed, eller om vi føler os usikre i forhold til egne kompetencer og andres intentioner.

Du kan læse meget mere om tilknytning på min blog på denne hjemmeside, hvor jeg har skrevet en række artikler om emnet.

Indhold

På denne workshop belyser jeg fænomenet forladthedsdepression, som kan forstås som en tidlig traumerespons – som en reaktion på at blive følelsesmæssigt forladt af sin mest betydningsfulde tilknytningsperson.

Denne workshop har primært fokus på:

– Det dependente depressionsmønster
– Det selvkritiske depressionsmønster
– Udbrændthed og kronisk træthed
– Angst for ensomhed
– Restitutionsangst
– Traumeheling

Udbytte

Du vil få mere viden om dig selv og dine betydningsfulde relationer, samt mulighed for at vælge nye veje for din væren i verden.

Du vil blive godt klædt på med nyeste viden indenfor udviklingspsykologi, tilknytning og neurovidenskab.

Litteratur

Jeg anbefaler dig at læse de artikler, jeg har på min blog på denne hjemmeside, og hvis der skulle være tid og lyst til det så min bog “Den indre uro”.

Tid og sted

Mandag d. 11. maj 2020 kl. 15-18

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Antal deltagere op til 16.

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 600 kr.

Beløbet skal indbetales på MobilePay, når jeg har bekræftet din deltagelse.

Tilmelding sker ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Til tilmeldingen har jeg brug for dit mobilnummer.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende, og kursusafgiften refunderes kun, hvis kurset aflyses fra min side. Du er velkommen til at give din plads til en anden.