Coaching

Jeg tilbyder coaching til ledere, virksomhedsejere og selvstændige. Coaching er et intensivt læringsforløb med henblik på personlig og faglig kompetenceudvikling i en professionel kontekst.

Der vil typisk være tale om et forholdsvist struktureret, dialogisk forløb, hvor ledere under trygge rammer, kan arbejde målrettet og specifikt med deres præstationer, karriere og kompetencer i deres profesionelle virke. Omdrejningspunktet for samtalerne vil ofte være et ønske om forretningsudvikling, klarifikation i relation til eget potentiale samt faglig og personlig udvikling i rollen som leder, specialist eller virksomhedsejer.

Gennem samtaleforløbet reflekteres der løbende over organisationens ønsker og lederens behov for udvikling i relation til de konkrete krav og muligheder. Der vil være fokus på motiver for valg og fravalg, motivation og engagement, arbejds- og beslutningsstil, samarbejdsformer, relationelle kompetencer samt den måde der prioriteres på i forhold til tid og arbejdsindsatser.

Coaching hjælper således ledere og virksomhedsejere med at udvikle deres ledelsespraksis og skaber dermed nye muligheder for at skabe resultater og tænke og handle strategisk. Samtaleforløbet vil ofte også resultere i en mere harmonisk sammenhæng mellem organisationens ønsker om forretningsmæssige resultater og lederens potentiale –  og ikke mindst lederens behov for at opleve sig autentisk og forankret i egne værdier og livssyn.

Coaching kan bidrage til bl.a. at styrke:

 • Udvikling af forretningen
 • Lederens status i det sociale hierarki
 • Den personlige autoritet
 • Det personlige lederskab
 • Selvtillid og selvværd i lederrollen
 • Ejerskabet til lederrollen og ansvaret forbundet hermed
 • Reducere frygten for at begå fejl
 • Beslutningstagning
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Udvikling af vision, strategi, mål og planer
 • Modet til at eksponere sig og tale offentligt
 • Selvindsigten i egne handlemønstre
 • Emotionelle og relationelle kompetencer
 • Fokus på nødvendige adfærdsjusteringer i lederollen
 • Evnen til både at samarbejde og kunne stå alene
 • Evnen til at udvælge de rette medarbejdere og samarbejdspartnere og sammensætte velfungerende teams