Supervision

Jeg tilbyder supervision til alle fagprofessionelle. Supervision har fokus på personlig og faglig kompetenceudvikling i arbejdslivet med henblik på at udvikle sine profesionelle kundskaber.

Jeg tilbyder supervision til psykoterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, skolelærere, pædagoger, plejeforældre og alle andre, der arbejder med menneskers læring, udvikling, sundhed og rehabilitering generelt. Supervisionen kan finde sted én-til-én eller i en gruppe. Supervisionen bygger på et psykodynamisk, neurovidenskabeligt og tilknytningsteoretisk grundlag.

Jeg tilbyder også supervision til organisationer og personalegrupper. Her tilbydes et fortroligt rum, hvor samarbejdet og arbejdet med hovedopgaven kan italesættes med henblik på at finde nye og mere konstruktive måder at bruge hinanden på, eller komme ud over en fastlåst måde at være sammen på. Der kan også være tale om indkøring af et nyt team eller decideret konfliktbearbejdning. Supervision kan give grupper ny vitalitet og tilbyde nye perspektiver på samarbejde og det at være fælles om en opgave – uden at det personlige ansvar bliver sat ud af kraft. Supervision er generelt brugbar som et faciliterende rum for både personlig og organisatorisk udvikling, men også i perioder med store forandringer, kan der være behov for særlig trykaflastning – grundet usikkerhed og ektraordinære belastninger for såvel ledere som udvalgte personalegrupper.

Under supervision får man mulighed for at kigge på sig selv, sine arbejdsmetoder og sine relationer i arbejdet – herunder også de tanker og følelser, som kan være vanskelige at rumme. Der vil typisk være tale om et struktureret, dialogisk forløb med det formål at skabe ny refleksion over en arbejdsrelateret situation, en vanskelig opgave, svære beslutninger eller udfordrende relationer.