Supervision

Min uddannelse

Jeg er uddannet cand. merc fra CBS og har endvidere en fire-årig uddannelse som eksamineret psykoterapeut (MPF) fra Psykoterapeutisk Institut samt en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet – herunder træning i supervison og coaching. Derudover har jeg en længerevarende lederuddannelse fra IMD i Schweiz – Programme for Executive Development (PED).

Hvad er supervision

Supervision har typisk fokus på både personlig og faglig, professionel kompetenceudvikling i arbejdslivet, og er typisk et struktureret, dialogisk forløb med det formål at skabe ny refleksion over en arbejdsrelateret situation, en vanskelig opgave, svære beslutninger eller udfordrende relationer.

Som deltager får man, under trygge rammer, mulighed for at kigge på sig selv, sine arbejdsmetoder og sine relationer i arbejdet – herunder også de tanker og følelser, som kan være vanskelige at rumme.

Supervision er generelt brugbar som et faciliterende rum for både personlig og organisatorisk udvikling, men også i perioder med store forandringer, kan der være behov for særlig trykaflastning – grundet usikkerhed og ektraordinære belastninger for såvel ledere som udvalgte personalegrupper.

Supervision for psykoterapeuter og andre fagprofesionelle

Jeg tilbyder supervision til psykoterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, skolelærere, pædagoger og alle andre der arbejder med menneskers læring, udvikling, sundhed og rehabilitering generelt.

Supervisionen kan finde sted én-til-én eller i en gruppe.

Supervision for plejeforældre

Jeg tilbyder supervision på et udviklingspsykologisk, neuroaffektivt og tilknytningsteoretisk grundlag til plejeforældre.

Supervision for ledere og ledergrupper

Jeg tilbyder supervison til ledere og ledergrupper

Supervision er en mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis i et særligt rum, hvor de daglige rutiner og gøremål for en stund er sat i ud af kraft. Det giver typisk en følelse af frihed, lettelse og mobilisering af ny energi, som tilbage i organisationen kan omsættes til kreativitet og handlekraft.

Ledere står ofte overfor vanskelige dilemmaer og beslutninger, som kan være svære at italesætte i organisationen. Det kan dreje sig om afskedigelser og nedlukninger, men det kan også omhandle lederens evne til at håndtere konflikter, kommunikere klart, give slip på uhensigtsmæssige handlemønstre, samarbejde med andre, klare et stort arbejdspres – og ikke mindst oplevelsen af, at kunne mestre lederrollen og finde sig selv i den – med egne værdier i behold.

Supervision af personaleteams

Supervision er også et tilbud til teams om et fortroligt rum, hvor samarbejdet og arbejdet med hovedopgaven kan italesættes med henblik på at finde nye og mere konstruktive måder at bruge hinanden på, eller komme ud over en fastlåst måde at være sammen på.

Der kan også være tale om indkøring af et nyt team eller decideret konfliktbearbejdning.

Supervision giver ofte teams ny vitalitet og tilbyder nye perspektiver på samarbejde og det at være fælles om en opgave – uden at det personlige ansvar bliver sat ud af kraft.

Arbejds- og aftalegrundlag

Som supervisor fungerer jeg som en professionel samtalepartner, der arbejder på et solidt udviklingspsykologisk og organisationspsykologisk grundlag. Det vil sige, at jeg både har deltageren og den organisation, som deltageren er en del af, med i processen.

Alle supervisionsforløb aftales individuelt. Der indgås indledningsvist aftale om forløbets varighed og målene herfor. Et forløb vil typisk strække sig over 5-10 samtaler af en varighed på 1½ time for individuelle forløb; 2-3 timer for grupper.