Terapi

Jeg tilbyder samtaleterapi med et klinisk og behandlende sigte. Behandlingen er psykodynamisk og baserer sig på udviklingspsykologi, tilknytningsteori og neurovidenskab – med et særligt fokus på angst og indre følelsesmæssige konflikter, der skaber symptomer i både psyke og krop.

Formålet med terapi er at kunne leve sit liv med lethed og glæde

Psykoterapi har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Jeg er specialist i psykoterapi og abejder bredt med alle former for psykisk smerte.

Mit grundlag er evidensbaseret og teoretisk velfunderet. Jeg modtager løbende supervision og er vedvarende i forskellige efteruddannelsesforløb. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinier.

Psykoterapi er anvendt videnskab og bygger på et solidt psykologisk teoretisk og empirisk grundlag. Viden- og menneskesynet hører hjemme i det human- og sundhedsvidenskabelige felt.

Psykoterapi er grundlæggende en psykologisk model for læring, udvikling og psykologisk modning. Når man som klient taler med en psykoterapeut og beretter om sit liv, sine symptomer og sine følelsesmæssige problemer, meddeler man sig samtidig til sig selv. Man sætter ord på sin indre verden, hvorved det bliver muligt at reflektere bevidst over den – herunder forandre den.

Gennem terapi bliver det muligt at skabe nye perspektiver på måder at se sig selv, sine symptomer, relationer og sin omverden. Nye perspektiver producerer nye forholdemåder i form af tanker, følelser og adfærd – særligt i forhold at kunne handle anderledes og dermed skabe den tilværelse eller det arbejdsliv, man reelt ønsker.

I neurovidenskabelig forstand kan man sige, at psykoterapi aktiverer menneskets hjerne og nervesystem på en sådan måde, at der kan dannes forandringer i selvsamme. Derved opstår der mulighed for udviking af nye neurale netværk, hvilket er det biologiske grundlag for at opleve sig forandret og beriget med ny indsigt.

Al form for udvikling starter med selvforandring.