Den første session

Er jeg den rette?

Den første indledende session varer 1 time (individuel) eller 1,5 time (par), og koster det samme som en almindelig session. Se priser her.

Den første session skal vi bruge på at lære hinanden lidt bedre at kende, sådan at du/I kan finde ud af, om jeg er den rette terapeut/coach/supervisor for dig/jer, og jeg kan finde ud af, om jeg har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig/jer.

Det indbefatter, at jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder og hvorfor, så du ved, hvad det er, du går ind til, hvis du vælger at påbegynde et forløb sammen med mig. Der er også nogle mere faktuelle spørgsmål, som jeg vil stille dig.

Du har sikkert også nogle spørgsmål til mig, som du skal være rigtig velkommen til at stille. De kan gå i retning af min uddannelse, hvordan jeg arbejder, hvilke teorier jeg baserer mine interventioner på og min erfaring med specifikke temaer, som har din interesse. Alle spørgsmål er relevante.

Det vigtigste er, at du mærker godt efter, om du synes kemien er i orden, og at du føler dig godt tilpas i mit selskab.

Det er vigtigt, at pointere, at den første session ikke er en egentlig terapi-, supervision- eller coachingsession, men udelukkende en afklarende samtale. Nogle gange skal der flere afklarende samtaler til, før end vi kan begynde.

Hvad ønsker du for dig selv?

Vi skal også finde ud af, hvad det er, du ønsker for dig selv, og som du tænker, terapi/parterapi/coaching/supervision kan hjælpe dig med.

Dette er vigtigt af hensyn til en gensidig forventningsafstemning, så vi begge ved, hvilken aftale vi laver.

Vi tager os god til at komme ind til kernen af det, som bringer dig til den indledende samtale med mig. Du kan eventuelt tænke over disse spørgsmål, inden vi ses:

– Hvad ønsker du for dig selv?
– Hvad har du behov for at lære?
– Hvad vil du gerne forandre hos dig selv?
– Hvilket liv vil du gerne leve?
– Hvad vil du gerne opnå for dig selv på et personligt og emotionelt plan?

Forventningsafstemningen kan endvidere indbefatte, at jeg vil invitere dig til at fortælle lidt om dig selv og din baggrund – herunder om du tidligere har været i terapi/parterapi/coaching/supervision, og hvad dine erfaringer har været hermed.

Psykoterapi er en proces

Særligt i relation til terapi og parterapi, er det vigtigt at pointere, at det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Det svarer til at skulle lære et helt nyt sprog fra bunden.

Under den indledende samtale skal vi derfor også tale om din motivation og din mulighed for at engagere dig i et terapeutisk forløb – herunder dine forventninger til varighed og resultater.

Alt efter hvad du ønsker dig af terapien, så skal du regne med at komme hver 14. dag i den første tid.

Mange spørger om, hvor lang tid, man skal gå i terapi. Det er svært at svare generelt på, men regn med 15-20 sessioner. Hvis der er tale om meget utryg tilknytning eller traumer, skal du forvente, at det tager længere tid og kræver flere sessioner.

Rammen for sessionerne

Endelig skal vi også have talt om rammerne for sessionerne – herunder hvor ofte du forestiller dig at kunne komme hos mig. Det er ikke noget, vi behøver at planlægge i alle detaljer, men det er godt, hvis vi sammen gør os nogle tanker om forløbets intensitet og varighed – set i relation til, hvad du ønsker for dig selv.

Tider i kalenderen

Slutteligt, hvis du vælger at indlede et samarbejde med mig, skal vi have lagt nogle sessioner ind i kalenderen.

Derfor vil jeg bede dig om at tage din kalender med og have gjort dig nogle tanker om, hvilke dage og tidspunkter der passer dig bedst.

Jeg har tider fra kl. 8.30 og den sidste tid vil almindeligvis være kl. 15.00 – med enkelte muligheder for undtagelser.

På snarligt gensyn!