Når du starter i terapi

Når du starter i terapi hos mig, vil jeg selvfølgelig gøre alt, hvad der i en professionel henseende, er muligt i forhold til at hjælpe dig til en eksistens uden unødvendig psykologisk lidelse.

Mit speciale er traumatisk stress – det vil sige indre uro og psykologisk lidelse, der typisk har rødder i en utryg barndom. I voksenlivet kan det vise sig i en række både fysiske og psykiske symptomer, og man vil ofte have det svært i relationer.

På grund af min venteliste arbejder jeg ikke med akutte problemer, men med det lange, seje træk. Mens du venter på at komme i behandling hos mig, vil jeg anbefale dig at opsøge anden hjælp i mellemtiden, hvis du har brug for det.

Da min kalender typisk er fuldt booket flere måneder frem, vil du være nødt til at planlægge dine sessioner med mig i god tid, og jeg vil almindeligvis heller ikke kunne tilbyde akutte tider, når du er startet hos mig.

Jeg kan ikke tilbyde telefonisk kontakt mellem vores sessioner, men du er altid velkommen til at sende en mail.

Hvis det hen af ad vejen viser sig, at du er nødt til at aflyse mange af dine sessioner, kan jeg desværre blive nødt til at stoppe vores forløb. Så du skal lige mærke efter, om du er helt klar til at gå ind i et forpligtende forløb, hvor du prioriterer de planlagte sessioner højt.

Terapi hos mig fordrer, at vi i fællesskab og hen ad vejen finder ud af, hvad det er for intrapsykiske, følelsesmæssige problemer, du slås med, og at du kan mærke, at du er motiveret til at arbejde for din sundhed og trivsel – sammen med mig.

Det lyder nemt og indlysende, men det er det ikke. Særligt ikke når de tilknytningserfaringer, man bærer på, ikke har været tilstrækkeligt trygge. Når man har oplevet svigt, er det svært at have tillid.

I terapilokalet mødes vi som terapeut og klient, men også som mennesker med vores helt egne tilknytningserfaringer, og nogle gange sker der fejl, misforståelser og misafstemninger, der kan resultere i smertefulde oplevelser hos klienten (og terapeuten).

Der er selvfølgelig ikke målet med terapi, men en uundgåelig del af alle terapeutiske processer på vejen frem mod heling. Håbet er, at vi sammen og undervejs, som de opstår, kan rydde misforståelser af vejen og reparere de brud i relationen, der helt sikkert vil indtræffe. Så allerede på forhånd, vil jeg gerne beklage de fejl, jeg helt sikkert kommer til at lave.

Noget andet er, at det er ganske normalt, at der i løbet af en terapeutisk proces, kan dukke smertefulde erindringer op, og at man begynder at se både sig selv og andre i et mere klart og realistisk lys. Det involverer ofte intense negative følelser og tanker, og kan opleves som en forværring. Man føler simpelthen, at man får det værre, efter at være startet i terapi. Det er helt normalt, men bliver heldigvis ikke ikke ved med at være sådan.

Den terapi, jeg vil tilbyde dig, vil i hver eneste session udfordre dig – selvfølgelig på en så empatisk måde som overhovedet muligt, men alligevel opleves som meget intensivt for dig. Terapi er ikke en eksistentiel samtale, traditionel egenomsorg eller wellness. Det er benhårdt arbejde, og det vækker mange følelser.

Jeg glæder mig til at møde dig, og jeg glæder mig til at hjælpe dig med at møde dig selv på en venligsindet og accepterende måde.

Velkommen til.