Den første session – parterapi

Er jeg den rette?

Den første indledende session varer 1,5 time.

Se priser her.

Den første session skal vi bruge på at lære hinanden lidt bedre at kende, så I kan finde ud af, om jeg er den rette terapeut for jer, og jeg kan finde ud af, om jeg har de nødvendige kompetencer til at hjælpe jer.

Det indbefatter, at jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder og hvorfor, så I ved, hvad det er, I går ind til, hvis I vælger at påbegynde et forløb sammen med mig. Der er også nogle mere faktuelle spørgsmål, som jeg vil stille jer.

I har sikkert også nogle spørgsmål til mig, som I skal være rigtig velkomne til at stille. De kan gå i retning af min uddannelse, hvordan jeg arbejder, hvilke teorier jeg baserer mine interventioner på og min erfaring med specifikke temaer, som har jeres interesse. Alle spørgsmål er relevante.

Det vigtigste er, at I mærker godt efter, om I synes kemien er i orden, og at I føler jer godt tilpas i mit selskab.

Hvad ønsker I jer i jeres parforhold?

I den afklarende session, skal vi også finde ud af, hvad det er, I ønsker for jer selv og jeres parforhold.

Dette er vigtigt af hensyn til en gensidig forventningsafstemning, så alle parter ved, hvilken aftale vi laver.

Vi tager os god til at komme ind til kernen af det, som bringer jer i parterapi. I kan eventuelt tænke over disse spørgsmål, inden vi ses:

– Hvad ønsker du for dig selv og for dit parforhold?
– Hvad er det for problemer, du/I jævnligt støder ind?
– Hvad har du selv behov for at lære?
– Hvad vil du gerne forandre hos dig selv?
– Hvilket liv vil du gerne leve sammen med din partner?

Forventningsafstemningen kan endvidere indbefatte, at jeg vil invitere jer til at fortælle lidt om jer selv og jeres baggrund – herunder om I tidligere har været i parterapi, og hvad jeres erfaringer har været hermed.

Selve forløbet

Særligt i relation til parterapi, er det vigtigt at pointere, at det tager tid at forandre sig selv og parforholdets dynamik og mønstre.

Et forløb hos mig vil typisk indebære 12 sessioner inklusiv den indledende samtale og to individuelle sessioner.

Under den indledende samtale skal vi derfor også tale lidt om jeres motivation og mulighed for at engagere jer i et parterapeutisk forløb – herunder jeres forventninger til varighed og resultater.

Rammen for sessionerne

Endelig skal vi også tale om rammerne for sessionerne – herunder hvor ofte I forestiller jer at kunne komme hos mig. Det er ikke noget, vi behøver at planlægge i alle detaljer, men det er godt, hvis vi sammen gør os nogle tanker om forløbets intensitet og varighed – set i relation til, hvad I ønsker jer.

Tider i kalenderen

Slutteligt, hvis I vælger at indlede et samarbejde med mig, skal vi have lagt nogle sessioner ind i kalenderen.

Derfor vil jeg bede jer om at tage en kalender med og have gjort jer nogle tanker om, hvilke dage og tidspunkter der passer jer bedst.

Jeg har tider fra kl. 8.30 og den sidste tid vil være kl. 13.45.

På snarligt gensyn!