Den første session

Klinisk psykoterapi

Jeg tilbyder psykoterapi med et klinisk og behandlende sigte. Behandlingen bygger på neurovidenskab, emotionsforskning og tilknytningsteori – med et særligt fokus på emotioner og indre følelsesmæssige konflikter, der skaber symptomer i både psyke og krop – og ofte også problemer i relationer.

Er jeg den rette?

Den første indledende session er en prøveterapi på 1 eller 1,5 time.

Dernæst er sessionerne af en times varighed.

I prøveterapien skal jeg afklare din terapiegnethed, og du skal vurdere din egen parathed til at indgå i det terapeutiske arbejde, jeg kan tilbyde –  som er et samarbejde og en fælles proces, der fordrer to aktive og motiverede parter.

I prøveterapien skal vi således lære hinanden lidt bedre at kende, sådan at du kan finde ud af, om jeg er den rette terapeut for dig, og jeg kan finde ud af, om jeg kan tilbyde dig behandling.

Du har måske også nogle spørgsmål til mig, som du skal være rigtig velkommen til at stille.

Det vigtigste er, at du mærker godt efter, om du synes kemien er i orden, og at du føler dig godt tilpas i mit selskab. Ofte skal der flere sessioner til for at afklare, om jeg er den rette for dig – herunder hvad du ønsker dig af terapien.

Det psykologiske problem

I prøveterapien vil vi prøve at indkredse det psykologiske problem, som du har brug for hjælp til.

Du kan allerede nu tænke over, hvordan det psykologiske problem viser sig følelsesmæssigt, i dine tanker og overbevisninger, i din krop og i din adfærd?

Psykoterapi er en proces

Det er vigtigt at pointere, at det kan tage sin tid at skabe forandring og heling. Det svarer nærmest til at skulle lære et helt nyt sprog fra bunden.

Under prøveterapien skal vi derfor også tale om din motivation og din mulighed for at engagere dig i et terapeutisk forløb – herunder dine forventninger til varighed og resultater.

Alt efter hvad du ønsker dig af terapien, så skal du regne med at komme hver 14. dag i den første tid.

Mange spørger om, hvor lang tid, man skal gå i terapi. Det er svært at svare generelt på, men regn med 15-20 sessioner. Hvis der er tale om meget utryg tilknytning eller traumer, skal du forvente, at det tager længere tid.

Rammen for sessionerne

Endelig skal vi også have talt om rammerne for sessionerne – herunder hvor ofte du forestiller dig at kunne komme hos mig. Det er ikke noget, vi behøver at planlægge i alle detaljer, men det er godt, hvis vi sammen gør os nogle tanker om forløbets intensitet og varighed – set i relation til, hvad du ønsker for dig selv.

Tider i kalenderen

Slutteligt, hvis du vælger at indlede et samarbejde med mig, skal vi have lagt nogle sessioner ind i kalenderen.

Derfor vil jeg bede dig om at tage din kalender med og have gjort dig nogle tanker om, hvilke dage og tidspunkter der passer dig bedst.

Jeg har tider fra kl. 8.30 og den sidste tid vil være kl. 13.45.

På snarligt gensyn!