Åben supervisionsgruppe

På et tilknytningsteoretisk og psykodynamisk grundlag

Denne gruppe er et tilbud til psykoterapeuter, psykologer og andre behandlere, der bl.a. arbejder med klienter med kronisk stress, utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Formål

Gruppen er en psykoedukativ supervisionsgruppe, og vi vil således arbejde både med teori og metode – særligt i relation til emotionelt omsorgssvigt, utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Gruppen vil give dig en tryg og professionel ramme til at bringe både personlige og professionelle udfordringer op i relation til at anvende udviklingspsykologi, tilknytningsteori og neurovidenskab som teoretisk fundament for dine terapeutiske interventioner.

Gruppen udgør endvidere et fagligt fællesskab og et læringsrum for psykoterapeutisk teori og metode.

Form

Gruppen vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, samtale og reflekterende supervision af deltagernes klientarbejde.

Der vil maksimalt være 6 deltagere i gruppen.

Tid

Den første supervision er fredag d. 15. januar 2021 kl. 9.00-12.00.

Varigheden af supervisionerne fremover vil afhænge af antal deltagere. Er der én deltager, varer supervisionen en time. Er der seks deltagere, varer den seks timer.

Tider for de efterfølgende supervisioner, aftaler vi i fællesskab.

Sted

Inge Holm ApS
A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 1.400 kr. pr. gang.

Man tilmelder sig en supervision af gangen sig ved at sende en mail til inge@ingeholmaps.dk.

Beløbet betales på MobilePay efter tilmelding.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende og beløbet refunderes kun, hvis gruppen aflyses fra min side.