Åben supervisionsgruppe

På et tilknytningsteoretisk og psykodynamisk grundlag

Denne gruppe er et supervisionstilbud til psykoterapeuter, psykologer og andre behandlere, der bl.a. arbejder med klienter med traumatisk stress, utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Formål

Gruppen er en psykoedukativ supervisionsgruppe, og vi vil således arbejde både med teori og metode – særligt i relation til emotionelt omsorgssvigt, utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Gruppen vil give dig en tryg og professionel ramme til at bringe både personlige og professionelle udfordringer op i relation til at anvende moderne udviklingspsykologi, tilknytningsteori og neurovidenskab som teoretisk fundament for dine terapeutiske interventioner.

Gruppen udgør endvidere et fagligt fællesskab og et læringsrum for psykoterapeutisk teori og metode.

Form

Gruppen er en åben supervisionsgruppe, hvor man tilmelder sig fra gang til gang.

Gruppen vil veksle mellem teoretiske oplæg og fælles reflekterende supervision af deltagernes udfordringer i klientarbejdet. Der vil således ikke indgå egentlig individuel supervision i gruppen.

Tid

Onsdag 1.2
Onsdag 8.3
Onsdag 10.5
Onsdag 21.6

Alle dage fra kl. 9-15. Er der under 6 deltagere, vil der blive reduceret i tidsrummet.

Sted

Inge Holm ApS
A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 1.500 kr. pr. gang.

Man tilmelder sig en eller flere supervisioner ved at sende en mail til [email protected].

Betaling kan KUN ske via Mobilepay. Kvittering samt deltagerbevis kan gives.

Tilmelding er bindende, når man har betalt, og beløbet refunderes kun, hvis gruppen aflyses fra min side. Man kan heller ikke overflytte sin deltagelse til et andet tidspunkt  Man er altid velkommen til at give/sælge sin plads til en anden.