Symptomer på stress eller traume

Listen her gengiver en række udsagn, som udtrykker forskellige symptomer, der er karakteristiske for stress og/eller traume. Du kan undersøge om, og i givet fald hvilke symptomer, der gælder for dig – om du har det aldrig, sjældent eller ofte.

Tilstand/symptom
Jeg mærker trykken for brystet
Jeg har en kort og overfladisk vejtrækning
Jeg føler, det kan være svært at få vejret
Jeg hyperventilerer
Jeg mærker sammentrækninger i maveregionen (ondt i maven)
Jeg har spændinger og stivhed i kroppen
Jeg har sammentrækninger i muskulaturen
Jeg mærker spændinger i kæben eller halsen
Jeg har kolde hænder og fødder
Jeg skærer tænder
Jeg bliver let forskrækket
Jer er anspændt i eller bag øjnene
Jeg sanser en diffus indre uro og ængstelighed
Jeg har kropsligt ubehag og uforklarlige smerter i kroppen
Jeg har hovedpine, migræne eller nakkesmerter
Jeg får tvangstanker
Jeg foretager tvangshandlinger
Jeg får indtrængende, foruroligende billeder og tanker
Jeg får flashbacks / ufrivillige traumatiske erindringer
Jeg bekymrer mig om fremtiden
Jeg grubler over fortiden
Jeg har tankemylder
Jeg har svært ved at slappe af og lave ingenting
Jeg har svært ved at falde i søvn
Jeg sover let og vågner om natten eller tidligt om morgenen
Når jeg vågner føler jeg uro
Jeg føler angst og panik
Jeg er overfølsom eller allergisk overfor mange ting
Jeg slår ud, har udslæt eller eksem
Jeg er tit syg, får infektioner eller en virus
Jeg er særlig sensitiv overfor lyde, dufte, smage, berøringer osv.
Jeg er træt og føler trang til at sove
Jeg har mareridt eller urolige, gentagne drømme
Jeg kan pludselig stivne, føle mig lammet eller paralyseret
Jeg forsvinder væk mentalt og mister fornemmelsen for tid og sted
Jeg føler kroppen kollapser
Jeg har ingen energi i kroppen
Jeg besvimer
Jeg falder om
Jeg zoomer ud og bliver væk
Jeg mister koncentrationsevnen og er let at distrahere
Jeg husker dårligt og glemmer ting
Jeg har ingen eller kun få erindringer fra barndommen
Jeg føler tomhed, intethed og meningsløshed
Jeg føler mig uvelkommen og/eller anderledes
Jeg føler mig uden for min egen krop
Jeg føler det som om, jeg er indeni en boble eller tåge
Jeg er Impulsiv – jeg taler eller handler uden at få tænkt over konsekvenserne
Jeg føler mig ude af kontrol og overladt til tilfældighederne
Jeg oplever mig overvældet af stærke følelser
Jeg føler ikke noget eller ret meget – jeg er følelsesløs
Jeg taler på en kaotisk, forvirrende og usammenhængende måde
Jeg kan ikke sætte ord på mine følelser
Jeg mister sproget, kan ikke sige noget og kan ikke finde ord
Jeg føler skyld og dårlig samvittighed
Jeg føler, jeg skylder nogen noget
Jeg har indre kritiske og selvbebrejdende dialoger
Jeg føler mig svigtet, skuffet, misforstået, afvist eller udnyttet
Jeg mærker overvældende træthed og udmattethed
Jeg er anspændt, holder øje og er på vagt
Jeg føler mig hjælpeløs, opgivende, magtesløs eller fanget
Jeg bliver kapret af intense følelser som raseri, vrede, misundelse, hævntørst og uretfærdighed
Jeg bliver kapret af intense følelser som sorg, nedtrykthed, depressivitet og opgivenhed
Jeg har komplicererede, ustabile eller konfliktfyldte relationer
Jeg har overfladiske relationer
Jeg føler mig let skræmt, nervøs og ængstelig
Jeg undgår eksponering, jeg kan ikke lide at blive set på eller talt til
Jeg undgår andre mennesker og forskellige aktiviteter
Jeg har fobier
Jeg kan ikke mærke eller sætte ord på mine egne behov
Jeg tør ikke sige, hvad jeg gerne vil have/ikke have
Jeg kan ikke tage beslutninger
Jeg føler tvivl og usikkerhed
Jeg tør ikke udtrykke mine egne behov
Jeg kan ikke sige nej til andre
Jeg lyver for mig selv eller andre
Jeg mangler vitalitet og føler mig ikke rigtig i live
Jeg føler mig tung, energiløs og ubevægelig
Jeg føler mig hyper, overaktiveret og rastløs
Jeg taler hele tiden og leder efter forklaringer
Jeg har præstationstvang
Jeg er perfektionist og er aldrig helt tilfreds
Jeg føler mig utilfreds og utilfredsstillet
Jeg har mange forventninger
Jeg bruger substanser til berolige mig selv (alkohol, medicin, hash, stoffer, cigaretter, slik eller mad)
Jeg bruger aktiviteter til at berolige/aflede mig selv (sport, arbejde, tv, konstant holde mig i gang)
Jeg er afhængig af arbejde, sport, tv, spil, sex el. lign.
Jeg skader mig selv