oktober 2014

  • Skam og tilknytning

    Denne artikel belyser fænomenet skam i et tilknytningsteoretisk perspektiv. Skam er en værenstilstand, som hviler på en transcenderende indre oplevelse af ikke at være værdifuld som menneske – at være en forkastelig person. Skam handler om foragt og fjendtlighed – om at blive bedømt og om at bedømme andre. Når skammen mødes med medfølelse, opløses den.

    Læs mere