februar 2015

  • Empati og tilknytning

    Denne artikel udfolder begrebet empati i en tilknytningsmæssig sammenhæng – fordi empati er helt afgørende for et barns trygge tilknytning til en voksen. Det er altid den voksnes ansvar at være empatisk, aldrig barnets. Barnet skal lære, hvad empati er gennem en empatisk kompetent betydningsfuld tilknytningsperson – ofte mor og/eller far. Man fødes ikke med empatiske evner. Den del af hjernen udvikles først i samspillet med andre mennesker.

    Læs mere