februar 2016

  • Denne artikel beskriver to omfattende videnskabelige studier af, hvilken betydning barndomstraumer har for et menneskes samlede livskvalitet. Begge studier viser utvetydigt, at omsorgsvigt i form af mishandling, vanrøgt og forsømmelse af både fysisk og emotionel karakter, virker gennemgribende negativt ind senere i livet; man får et skrøbeligt helbred og øget sårbarhed overfor en række lidelser og sygdomme.

    Læs mere