august 2017

  • Denne artikel handler om tilknytningsfokuseret terapi, og beskriver hvordan der kan arbejdes terapeutisk med utrygge og/eller tilknytningstraumatiserede børn og unge – samt med de voksne omsorgspersoner, typisk plejepersonale, plejeforældre eller adoptivforældre. Artiklen introducerer en række betydningsfulde tilknytningsteoretiske begreber som Blocked Trust, Blocked Care, Safety Blindness og Safety Messages. Der gives endvidere en introduktion til de meste centrale principper i tilknytningsfokuseret terapi, som er en terapiform baseret på neurovidenskab.

    Læs mere