Arkiv for august, 2017

Blokeret tillid – om børn der har mistet tilliden til verden

Denne artikel handler om tilknytningsfokuseret terapi, og beskriver hvordan der kan arbejdes terapeutisk med utrygge og/eller tilknytningstraumatiserede børn og unge – samt med de voksne omsorgspersoner, typisk plejepersonale, plejeforældre eller adoptivforældre. Artiklen introducerer en række betydningsfulde tilknytningsteoretiske begreber som Blocked Trust, Blocked Care, Safety Blindness og Safety Messages. Der gives endvidere en introduktion til de meste centrale principper i tilknytningsfokuseret terapi, som er en terapiform baseret på neurovidenskab.

Læs mere…