Arkiv for november, 2017

Skam

Denne artikel handler om skam og skammens neurobiologi. Skam er en fysiologisk og mental tilstand, der blokerer afgangen til kernefølelser som eksempelvis vrede, sorg eller glæde. Skammen hæmmer kernefølelsens naturlige udtryk og har som formål at udslette den, fordi den opleves som socialt uacceptabel.

Artiklen undersøger skamfølelsen i et tilknytningsteoretisk perspektiv – hvorved kronisk skam kan forstås som resultatet af repetitivt at blive mødt med foragt i den tidlige tilknytningsrelation. Dette dyadiske samspil forstyrrer selvets udvikling; underminerer selvforståelsen og selvværdet og foranlediger indre uro.

Skam er et konstant underliggende tema i utryg tilknytning, og med skammen som følgesvend bliver det svært at leve livet på en uanstrengt måde.

Læs mere…