Anerkendelse i ledelse

Kritisk reflekterende bog om en af tidens mest populære ledelsesmetoder

Anerkendelse er i dag et centralt begreb, og særligt i relation til organisationer vinder anerkendende ledelse hastigt frem som den foretrukne ledelsesform. Det står samtidig klart, at begrebet anerkendelse benyttes i flæng, og at det fremstår både udefineret og diffust. Det bliver et begreb, man kan bruge om alting – og dermed ingenting.

I bogen undersøges begrebet anerkendelse i krydsfeltet mellem filosofi, psykologi, sociologi og ledelse. Forskellige teoretiske retninger bringes i spil, bl.a. socialkonstruktionisme, postmodernisme, systemisk teori, psykodynamisk psykologi og ikke mindst tilknytningsteori.

Bogens teoretiske refleksioner suppleres med et mangfoldigt interviewmateriale af ledere, forskere, medarbejdere og konsulenter fra både private og offentlige organisationer.

Bogen kan bruges på mellemlange og videregående uddannelser og henvender sig til ledere, konsulenter, undervisere og studerende inden for ledelse, organisationsudvikling.

Foredrag og workshops

Jeg holder foredrag og workshops om bogen og om de ledelsesmæssige problemstillinger, den rejser. Kontakt mig på inge@ingeholmaps.dk, hvis du kunne være interesseret.

Anmeldelser

Lektørudtalelse, Dansk Biblioteks Center:

”For ledere og alle der interesserer sig for ledelse. Vil formodentlig grundet form og indhold blive anvendt på mange efteruddannelsesforløb i ledelse – og dermed en efterspurgt ”litteraturlistebog”. Fremragende bog om et af tidens mest omtalte begreber indenfor ledelse. Den ser anerkendelse ud fra såvel et systemisk som et mere psykologisk orienteret perspektiv og bruger i den forbindelse teorier om tilknytning. Anerkendelse bliver ofte gjort til et redskab, men som forfatteren siger, så er det hverken sprog eller spørgeteknikker, der konstituerer anerkendelse. Ligesom det heller ikke er en viljesmæssig tilslutning til et bestemt menneskesyn. Forfatteren har et befriende nuanceret syn på hele den systemiske tænkning, som gennemsyrer ledelseslitteraturen lige nu. Hun er af den overbevisning, at den er meget brugbar, men at den ikke kan stå alene. Hun reflekterer til sidst i bogen over, hvorfor behovet for anerkendelse er så stort i det postmoderne samfund. Det er en teoretisk funderet bog, der nok kræver lidt forkendskab til nogle af teoretikerne, men som sådan ikke på nogen måde svært tilgængelig. Er befriende kritisk-realistisk i forhold til dele af den mere ”religiøst-højtidelige” ledelseslitteratur. Velegnet til efteruddannelse i ledelse.”

Andre udtalelser

”Flot og præcis diagnose.”

”Fin og indsigtsfuld, synes jeg. Den formulerer mange af de ting, jeg selv har haft svært ved at formulere i forbindelse med Appreciative Inquiry, så også tak for det.”

”Jeg finder den på mange måder interessant og brugbar, bl.a. fordi den tager vigtige pointer op omkring sproget, som ikke i sig selv skaber anerkendelse.”

“Man må virkelig respektere forfatteren til denne bog for bredden og mængden af teoretisk baggrundsstof. Hovedtanken er at undersøge begrebet anerkendelse i krydsfeltet mellem filosofi, psykologi, sociologi og ledelse ved hjælp af bl.a. systemisk teori, postmodernisme, tilknytningsteori mv. Det hele krydret med udpluk fra interviews med anonyme ledere, forskere og konsulenter. Undervejs er der mange interessante vinkler og udsagn, som kan stimulere tankevirksomheden og sætte nye vinkler på egen praksis og oplevelse af anerkendelse.” “[…] Har man læst bredt inden for de felter, bogen beskæftiger sig med, er der tale om et genopfriskende gensyn. Skal man derimod i gang med at sætte sig ind i området, egner bogen sig som appetitvækker.”

Få en smagsprøve på bogens indhold

Her kan du se indholdsfortegnelsen, læse forordet af Ulla Charlotte Beck, og læse indledningen.

Hør mig fortælle lidt om bogen