Det personlige lederskab

At være leder er ikke længere en rolle, man kan tage af og på, men et stærkt personligt anliggende

Bogen belyser begrebet det personlige lederskab gennem forskellige udviklingspsykologiske teorier – herunder særligt neuroaffektive, tilknytningsteoretiske og eksistentielle perspektiver.

Med udgangspunkt i personlige beretninger fra ledere, går bogen i dybden med en række centrale postmoderne ledelsesbegreber som integritet, autenticitet, mentalisering, refleksion, emotionel intelligens, relationer, autoritet, personlighed, væren i nuet og selvforandring.

Det personlige ledereskab henvender sig først og fremmest til ledere, som gerne vil styrke deres personlige lederskab, men også til konsulenter, undervisere og coaches med behov for empirisk forankret viden om de problemstillinger, der i særlig grad udfordrer ledere.

Foredrag og workshops

Jeg holder foredrag og workshops om bogen og om de ledelsesmæssige problemstillinger, den rejser. Kontakt mig på inge@ingeholmaps.dk, hvis du kunne være interesseret.