Foredrag – Livsfarlig familie

Dette arrangement er et foredrag om min nyeste bog “Livsfarlig familie – om følgerne efter emotionelt omsorgssvigt i barndommen“.

Bogen udkom i december 2019.

Indhold

Livsfarlig familie er en samlebetegnelse for alle de familiekonstellationer, der kan føre til utryg tilknytning eller traume i barndommen, og som i voksenlivet fortsætter som en kronisk indre uro, der medierer smertefulde symptomer og store udfordringer med at finde ind i harmoniske og bæredygtige relationer.

Med afsæt i tilknytningsteori og neurovidenskab vil jeg tale om, hvad det er for samspilsprocesser, der kan erodere et barns medfødte tillidsevne og forstyrre dets sunde udvikling. Alle familier er forskellige, men dysfunktionelle familier har det til fælles, at de primære omsorgspersoner er emotionelt umodne og absorberede af egen lidelse. De kan derfor ikke møde barnet på en tilstrækkelig empatisk og mentaliserende måde, hvorved barnets integritet, livsduelighed men også fysiske helbred kompromitteres.

Omdrejningspunktet i foredraget (og bogen) er dog det voksnes barns tab af livsglæde, trivsel og sundhed, og de mangefacetterede problematikker, der følger i kølvandet af et tidligt emotionelt omsorgssvigt. Det drejer sig særligt om uforklarlige smertetilstande og transcenderende følelser af forladthed, forkerthed og skam.

Jeg vil endvidere komme ind på de faktorer, der indgår i en terapeutisk helingsproces, og hvad der skal til for at komme videre i sit liv – herunder bryde med et familiemønster, der typisk går i arv fra generation til generation med unødvendig lidelse som følge.

Målgruppe

Foredraget og bogen henvender sig alle, der oplever, at deres familiemæssige forhold er problematiske og fylder dem med lidelse, og som søger at forstå sammenhængen mellem et emotionelt omsorgssvigt i barndommen og de udfordringer, de bakser med i voksenlivet. Foredraget og bogen henvender sig endvidere til psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, pædagoger og andre behandlere.

Deltagelse er særlig relevant for dig, der er interesseret i at undersøge, hvordan din egen tidlige tilknytning påvirker nutidige relationer – i familien, i parforholdet eller på arbejdspladsen.

Tid og sted

Torsdag d. 3. december  2020 kl. 14-17

A. F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

Antal deltagere op til 16.

Pris, tilmelding og betaling

Prisen er 600 kr.

Beløbet skal indbetales på MobilePay, når jeg har bekræftet din deltagelse.

Tilmelding sker ved at sende en mail til [email protected].

Til tilmeldingen har jeg brug for dit mobilnummer.

Du er først sikret deltagelse, når jeg har modtaget din betaling.

Tilmelding er bindende, og kursusafgiften refunderes kun, hvis kurset aflyses fra min side. Du er velkommen til at give din plads til en anden.