Rumination – tanker der tager overhånd

Den fantastiske hjerne

Mennesket har en fantastisk hjerne, der sikrer, at vi kan tænke. Vi kan, som den eneste art på jorden, sætte ord på vores oplevelser, og vi er ydermere i stand til at observere os selv og andre og reflektere over vores liv og vores relationer. Ved hjælp af tanker kan vi både opfatte, forstå, analysere, fortolke og finde mening i en utrolig mænge informationer og på den baggrund overveje, planlægge og sætte specifikke handlinger i gang, der kan forbedre vores livssituation.

Tvangstanker, der tager over

Men tanker kan også forværre vores livskvalitet. Der sker, når tankerne tager overhånd og begynder at styre både vores humør og liv. Når vores tanker begynder at køre i ring, uden at vi af den grund oplever, at vores problemer bliver løst, taler man om rumination.

Rumination er et psykologisk begreb, der omhandler den tilstand, hvor man kontinuerligt ruger, grubler og bekymrer sig, uden at komme nogen vegne. Hvor tankerne kører i en uendelig spiral, der gør os mere og mere negative, urolige, angstfyldte, deprimerede og dermed stressede. Det er tanker, vi ikke ønsker at have, men som presser sig på og tvinger sig ind i vores opmærksomhedsfelt.

Rumination er almindeligvis en fast bestanddel af både angst, depression og stress. Vi kommer til at hænge fast i de negative tanker. Tankerne hjælper os ikke med at få løst vores problemer – tværtimod de gør bare det hele endnu værre.

Fortid og fremtid fjerner os fra nuet

Mennesket er, så vidt vides, den eneste art, der er i stand til at tænke tanker om fortiden og fremtiden. Vores bevidsthed er således indrettet, at vi mentalt kan bevæge os frit i tid og rum. Vi er ikke bundet til et evigt nu som dyrene. Det giver os enestående muligheder for at reflektere over ting, vi har gjort og erfaret med henblik på at lære og udvikle os, og det giver os mulighed for at have forventninger til fremtiden og for at planlægge frem i tiden.

Men hvis vi konstant grubler over fortiden og anklager os selv for at skulle have handlet anderledes, eller hvis vi konstant bekymrer os over, hvad der kan komme til at ske i fremtiden, så er vi forhindret i at være i nuet og opleve livet, som det folder sig ud øjeblik for øjeblik.

Rumination bliver en del af problemet

Når vi gennem vores tanker fjerner os fra nuet, et vi ikke helt til stede i vores eget liv. Angst, depression og stress er på den måde udtryk for en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor tankerne helt har taget overhånd. De producerer mere og mere indre uro sammen med række forskellige ubehagelige følelser og kropslige sansninger – og forhindrer os i at have et godt liv. Når vi ruminerer, bliver vi derfor dårligere til at løse vores problemer, og ruminationen bliver en del af problemet –  ikke af løsningen.

Mindfulness kan hjælpe

Mindfulness kan være en hjælp mod rumination, fordi mindfulness handler om at træne evnen til at være helt og fuldt til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Man lærer at opfatte sin tanker, som det de er – tanker. Tanker er ikke virkelighed, men en mental aktivitet, der drejer sig om, hvad vi forestiller os er virkeligheden.

Ganske vist opleves presserende tanker som meget virkelighedsnære og sandfærdige, men de er jo grundlæggende et udtryk for vores indre fantasier. Gennem mindfulness trænes evnen til at være med sine tanker, uden at de får lov til at tage over. Vi ændrer ikke tankerne, men vi ændrer vores forhold til dem.

Læs mere om mindfulness på min hjemmeside – www.ingeholmaps.dk.