Videnskabelig undersøgelse konkluderer, at mindfulness virker

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Meditation Programs for Psychological Stress and Well-Being” publiceret i rapporten af samme navn i juni 2013, er foretaget af Johns Hopkins University Evidence-based Practice Center i Baltimore, USA. Rapporten er bestilt af Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services med henblik på hjælpe patienter, klinikere, ledere i sundhedsvæsenet samt politiske beslutningstagere med at træffe velinformerede og videnskabeligt underbyggede beslutninger – for derigennem forøge kvaliteten af de tilbudte sundhedsydelser.

Du kan læse rapporten i sin helhed ved at klikke her:

Mindfulness virker

Den helt overordnede konklusion fra undersøgelsen er, at meditationsprogrammer, særligt mindfulness meditation, virker ved at reducere stress – herunder de forskellige negative symptomer forbundet med stres så som angst og depression.

Rapporten konkluderer dog også, at der er behov for flere undersøgelser for mere præcist at kunne konstatere virkningerne af mindfulness – særligt overfor andre sundhedsydelser som eksempelvis medicin eller psykoterapi.

Hvor kommer mindfulness fra?

Mindfulness er en særlig form for meditation renset for al form for religiøsitet og mysticisme. Ophavsmanden bag mindfulness i en behandlingsmæssig kontekst er Dr. Jon Kabat-Zinn fra University of Massachusetts Medical School, hvor han bl.a. var grundlæggeren af The Stress Reduction Clinic.

Han udviklede tilbage i slutningen af 70´erne et program, som han kaldte Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), som siden hen er blevet en internationalt anerkendt og videnskabeligt dokumenteret behandlingsmetode i relation til stress. MBSR har vist overbevisende resultater i forhold til de negative følgevirkninger af stress – herunder angst, indre uro og depression. MBSR har endvidere vist sig at have stor effekt ved kroniske smerter relateret til mange  forskellige sygdomme.

MBSR benyttes nu i hele verden – både indenfor og udenfor det etablerede sundhedssystem – og der er efterhånden ved at være publiceret et omfattende antal videnskabelige artikler, der alle dokumenterer metodens effektivitet – herunder altså også den ovenfornævnte undersøgelse.

Hvad er mindfulness?

I følge Jon Kabat-Zinn er mindfulness evnen til, med vilje at være opmærksomt til stede, på en ikke-dømmende måde.

MIndfulness er altså træning i at være opmærksomt til stede i nuet på en særlig måde karakteriseret ved:

 • Ikke-dømmen
 • Åbenhed
 • Accept
 • Tålmodighed
 • Ikke-stræben
 • Tillid
 • Given slip

Mindfulness er således mest af alt en særlig værenstilstand, som kan trænes og forfines gennem meditationstræning. Udbyttet heraf kan eksempelvis være:

 • Øget indre ro – såvel kropsligt som mentalt
 • Mere nærvær og tilstedeværelse i nuet
 • Øget opmærksomhed, fokus og koncentration
 • Mere styr på tanker og indre dialoger
 • Øget åbenhed og venlighed overfor sig selv og andre
 • Resiliens og øget stresstolerance
 • Mere selvindsigt og oplevelse af stabilitet

Den nye undersøgelse konkluderer, at mindfulness-meditation virker ved at reducere nogle eller flere af de negative følgevirkninger af stress.

Indholdet i MBSR-programmet

Et MBSR-forløb strækker sig almindeligvis over 8 uger, hvor man mødes mellem 2-3 timer en gang om ugen samt et hel dag i guidet stilhed.

Programmet veksler mellem meditations- og yogaøvelser, teori, samtaler og forskellige gruppeøvelser.

Man skal være indstillet på at træne omkring 30-40 minutter om dagen under hele træningsforløbet – og gerne fortsætte træningen bagefter.

Du kan læse mere om MBSR-programmet her på min hjemmeside.