marts 2014

  • Denne artikel handler om, hvordan man ved at gå ind i angsten kan komme ud i livet. For den, som ikke har tillid til sig selv eller andre, er det at eksponere sig og knytte bånd en utrolig stressfaktor i livet. Man ved, at man ikke kan holde ud at leve et liv i tomhed og ensomhed, men man tør heller ikke tilbyde sig selv eller lukke nogen ind. Bare…

    Læs mere

  • Nyere rapport fra juni 2013 konstarer at mindfulness-mediation virker. Konlusionen lyder bl.a.: “Meditation programs, in particular mindfulness programs, reduce multiple negative dimensions of psychological stress.”

    Læs mere