juni 2017

  • Denne artikel præsenterer en række tilknytningsrelaterede, psykologiske begreber – herunder begreberne The Fantasy Bond og Emotional Hunger – som bidrager med udvidende og nuancerende forståelser af et barns tidlige tilknytning, og hvilken rolle relationen til omsorgspersonen spiller for betydningsfulde relationer senere i livet – særligt parforholdet. Artiklen henvender sig til dig, som bærer på den smerte, utryg tilknytning altid fører med sig, og dig som arbejder professionelt og terapeutisk med…

    Læs mere

  • ACE-undersøgelsen er en af de største undersøgelser i verden, der er lavet omkring, hvordan barndommen påvirker vores liv og helbred som voksne. Undersøgelsen har bl.a. påvist et stærk sammenhæng mellem en række specifikke faktorer i barndommen og helbreddet i voksenlivet – både det fysiske og psykiske helbred. Jo højere ACE-Score jo større sandsynlighed er der for en række forskellige sygdomme, generel lavere livskvalitet og en kortere levetid. Du kan se…

    Læs mere