ACE-Score og trivsel

ACE-undersøgelsen (Adverse Childhood Experiences) er en af de største undersøgelser i verden, der er lavet omkring, hvordan barndommen påvirker vores liv og helbred som voksne. Undersøgelsen har bl.a. påvist en stærk sammenhæng mellem nedenstående faktorer i barndommen og helbreddet i voksenlivet – både det fysiske og psykiske helbred.

Jo højere ACE-Score jo større sandsynlighed er der for en række forskellige sygdomme, generel lavere livskvalitet og en kortere levetid. Du kan tjekke din egen score her, men husk også at din ACE-Score ikke er din skæbne – at vi alle sammen har mulighed for at vende en udvikling, blive raske og skabe os et godt liv – også selvom vi måtte have haft en utryg eller traumatisk opvækst.

Før din 18 års fødselsdag:

  1. Var der en af dine forældre, eller en anden voksen i hjemmet, der ofte eller meget ofte bandede af dig, ydmygede dig, talte nedsættende om/til dig eller nedgjorde dig? Eller som opførte sig på måder, der gjorde dig bange for, at du ville blive fysisk skadet?
  1. Var der en af dine forældre, eller en anden voksen i hjemmet, der ofte eller meget ofte skubbede, greb fat i dig eller kastede ting efter dig? Eller nogensinde slog dig så hårdt, at du fik mærker eller en skade efter det?
  1. Var der en person, som var mindst 5 år ældre en dig, som nogensinde rørte dig eller fik dig til at røre vedkommende på en seksuel måde? Eller som forsøgte at røre dig eller rørte dig på en upassende måde eller seksuelt krænkede dig?
  1. Følte du ofte eller meget ofte, at ingen i din familie elskede dig, eller syntes du var vigtig eller speciel? Eller følte du at dine familiemedlemmer ikke passede på hinanden, følte sig tætte på hinanden eller støttede hinanden?
  1. Følte du ofte eller meget ofte, at du ikke fik nok at spise, måtte gå i snavset tøj og ikke havde nogen til at beskytte dig? Eller at dine forældre var for fulde eller påvirkede til at tage dig til lægen, hvis du havde behov for det?
  1. Mistede du nogensinde en biologisk forælder ved skilsmisse, ved at vedkommende forlod hjemmet eller af en hvilken som helst anden årsag?
  1. Blev din mor eller stedmor ofte eller meget ofte skubbet, taget fat i, dasket til eller fik noget kastet efter sig? Eller blev hun nogen gange, ofte eller meget ofte sparket, bidt, slået med en knytnæve eller med noget andet hårdt? Eller blev hun nogen sinde gentagne gange slået over flere minutter eller truet med en pistol eller kniv?
  1. Levede du sammen med nogen, som drak meget eller var alkoholiker, eller tog stoffer?
  1. Var der nogen i familien som var deprimerede eller psykisk syge, eller som forsøgte selvmord?
  1. Var der nogen i familien, som kom i fængsel?

Du kan læse mere mere om ACE-undersøgelsen på min blog Klik her for at komme til en blandt flere artikler.