Det personlige lederskab

i et udviklingspsykologisk perspektiv

Bogforside: Inge Schützsack Holm - Det personlige lederskab. Hans Reitzels forlag.

At være leder er ikke længere en rolle, man kan tage af og på, men et stærkt personligt anliggende

Bogen belyser begrebet det personlige lederskab gennem forskellige udviklingspsykologiske teorier – herunder særligt neuroaffektive, tilknytningsteoretiske og eksistentielle perspektiver.

Med udgangspunkt i personlige beretninger fra ledere, går bogen i dybden med en række centrale postmoderne ledelsesbegreber som integritet, autenticitet, mentalisering, refleksion, emotionel intelligens, relationer, autoritet, personlighed, væren i nuet og selvforandring.

Det personlige ledereskab henvender sig først og fremmest til ledere, som gerne vil styrke deres personlige lederskab, men også til konsulenter, undervisere og coaches med behov for empirisk forankret viden om de problemstillinger, der i særlig grad udfordrer ledere.

Bogen udkom 11. januar 2021.
ISBN 9788702308686

Forlagets pris 325 kr.

Bogen kan købes på nettet hos bl.a. Saxo eller bestilles hos en boghandler.


Foredrag og workshops

Jeg holder foredrag og workshops om bogen og om de ledelsesmæssige problemstillinger, den rejser. Kontakt mig på [email protected], hvis du kunne være interesseret.

Lektørudtalelse

Kort om bogen

2. udgave af en grundbog om det personlige lederskab, som bliver anvendt flittigt i diverse efteruddannelser i ledelse på både diplom- og masterniveau

Beskrivelse

Der er en stærk sammenhæng mellem personlighed og lederadfærd. Derfor er viden om og indsigt i det personlige lederskab vigtigere end viden om diverse ledelseskoncepter. De ændrer sig over tid, men lederens personlige rolle består og præger organisationen. Forfatteren bruger derfor viden fra udviklingspsykologien til at skabe forståelse for, hvorfor man som leder agerer og reagerer, som man gør. Ledelsestilen er et resultat af de akkumulerede erfaringer gennem livet – helt fra livets begyndelse. Det understreger betydningen af det subjektive. Ikke at ting ikke kan ændres, men en bevidsthed og selvindsigt hos lederen er altafgørende. Tilknytningsteorier, følelsen af autonomi, naturlig følelse af autoritet og selvværd, indre ligevægt og ikke mindst en oprigtig interesse for mennesker er temaer, som forfatteren knytter an til ledelsesopgaven. Litteraturliste og stikordsregister

Vurdering

Forfatteren har en stor teoretisk viden om udviklingspsykologi, som hun på fornem viser kobler med sin store erfaring som coach, psykoterapeut og organisationskonsulent. Bogen er beriget med citater fra ledere, som hun har mødt i sin praksis, og som på fornem vis illustrerer hendes pointer

Andre bøger om samme emne

Ændringen fra 1. udgaven er to nye kapitler om mod, sårbarhed og ensomhedsfølelse. Om emnet findes bl.a. Lederskabelse

Lektør: Jytte Bræmer