Mindfulness

Min uddannelse

Jeg er uddannet og eksamineret MBSR mindfulnessinstruktør (Mindfulness Based Stress Reduction).

Uddannelsen har taget 14 måneder og indeholder 300 lektioner fordelt på undervisning – herunder mindfulnesstræning og mindfulnessteori, retreats samt løbende supervision.

Hertil kommer egen meditationspraksis, litteraturstudier, skriftlige opgaver og prøveholds-undervisning. Jeg er uddannet hos Mindfullife ved Eve Bengta Lorentzen og Robert Jørgensen, som begge er certificerede fra Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School.

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

MBSR er en internationalt anerkendt og videnskabeligt dokumenteret behandlingsmetode i relation til traumatisk stress og andre psykiske lidelsestilstande, og har vist overbevisende resultater ved depression, angst og kroniske smerter.

MBSR er et forholdsvist manualiseret behandlingsprogram, der i stadig stigende grad understøttes af kliniske undersøgelser.

Se bl.a. disse artikler for effekten af mindfulness:

Mindfulness – vejen ud af destruktive mentale tilstande

Videnskabelig undersøgelse konkluderer, at mindfulness virker

Metoden er oprindelig udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn fra University of Massachusetts Medical School, hvor han bl.a. er grundlæggeren af The Stress Reduction Clinic – som nu hedder Center for Mindfulness.

Metoden benyttes efterhånden i hele verden – både indenfor og udenfor det etablerede sundhedssystem – og der er publiceret et omfattende antal videnskabelige artikler, der alle dokumenterer metodens kliniske effekt indenfor en række forskellige psykologiske, fysiologiske og psykosomatiske områder og sygdomme.

Hvad er mindfulness

Mindfulness er et begreb som fylder mere og mere, og som defineres på mange forskellige måder. I følge Jon Kabat-Zinn er mindfulness:  Evnen til, med vilje, at være opmærksomt til stede, på en ikke-dømmende måde. I den optik er mindfulness en særlig måde at være opmærksom på, og en evne der kan trænes.

Mindfulness er en egenskab ved den menneskelige bevidsthed; nemlig evnen til at være bevidst nærværende overfor den kontinuerlige strøm af indre og ydre stimuli og sanseindetryk på en ikke-dømmende måde.

Alle mennesker kan være nærværende i nuet, men kan også meget let falde ind i en mere automatisk modus, hvor bevidstheden på en reaktiv og ikke-bevidst måde bliver optaget af mentale aktiviteter, som tanker og følelser i form af fantaseren, planlægning, bekymring, grublen og lignende. Disse mentale tilstande kan skabe både stress og massive kropslige ubehagstilstande.

Mindfulness er at tillade alle former for stimuli, som spontant trænger ind og optager opmærksomhedsfeltet, men uden at associere videre på dem; man lader dem blot passere, og forbliver i nuet. Man udvikler gennem mindfulness-mediationen en stærk intention til at ville forblive i nuets øjeblik og ikke bevæge sig mentalt tilbage til fortiden eller ud i fremtiden. Man udvikler gennem mindfulness-træning en robust kapacitet til at gå mod sindets tendens til at vandre og til at vurdere, kategorisere, bedømme og fortolke. Dette skaber mere stabilitet.

Mindfulness meditation er igennem årtusinder blevet brugt som en metode til at fremme psykologisk trivsel og stabilitet. Gennem et mindfulness-forløb lærer man at identificere og navngive sine mentale processer, mens de forekommer, og man lærer at afstå fra at dømme dem og dermed dømme sig selv. Man øver sig i at bruge sin opmærksomhed til at skabe indsigt og stabilitet fremfor tankemylder og lidelse. Metoden er hovedsagelig meditation på åndedrættet, kroppen og mentale processer.

Igennem meditationen opfordres man til at være med og acceptere alle kropslige og mentale tilstande – behagelige som ubehagelige – og derigennem øges rummeligheden for at være med det, der måtte fylde og være, sådan som det er.

Mindfulness er medicin

Jeg arbejder med mindfulness i en klinisk kontekst. Der er altså ikke tale om afslapning eller wellness. Formålet er at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte.

Ved almindelig medicinsk eller kirurgisk behandling er formålet typisk at fjerne en sygdom. Det kan være en betændt blindtarm eller en kræftknude. Det er rigtigt godt, når det virker. Der er dog en række forskellige lidelser, som ikke kan fjernes, fordi der ikke er noget inde i kroppen, der er sygt som sådan, og fordi det under alle omstændigheder ikke kan lokaliseres præcist. Man kan ikke fjerne noget, hvis man ikke ved, hvad det er, og hvor det er placeret.

Dette gælder for eksempel ved stress, depression og en række psykosomatiske tilstande karakteriseret ved uensartede, komplekse symptomer, hvis årsag man ikke kender, og som fremviser sig i globale, intense ubehagstilstande – både mentalt og fysiologisk. De smerter, der opleves i forbindelse hermed er generelt distribueret  i hele kroppen, og den mentale lidelse kan ikke umiddelbart adskilles fra den somatiske.

I disse tilfælde er problemet snarere en form for dysfunktion i organismens selvreguleringsevne (homeoestase). Den lidelse, der opleves, er således ikke placeret et specifikt sted i kroppen, men et udtryk for, at hjernen og kroppens forskellige regulerende strukturer som for eksempel det autonome nervesystem, immunsystemet og hormonsystemet ikke fungerer optimalt. Det giver sårbarhed og sensitivitet overfor en række forskellige smerte- og lidelsestilstande.

Mindfulness virker gennem genoptræning af organismens selvreguleringsevne, og dette er påvist i mange forskellige videnskabelige studier.

Mindfulness-forløb

Jeg tilbyder forskellige kurser og forløb indenfor mindfulness – særligt målrettet stress, angst, depressive tilstande og indre uro.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud ved at klikke på nedenstående overskrifter/link:

Mindfulness Individuel

Mindful Working

Mindfulness for organisationer

Mindfulness-baserede inventioner

Jeg benytter mig også af mindfulness-baserede interventioner i både terapi, coaching og supervision.

Disse interventioner retter sig mod særlige områder i såvel hjerne som nervesystem med henblik på at skabe ro, balance, opmærksomhed, fokus og koncentration, hvilket styrker forandring, læring og personlig udvikling.