Ny bog om ledergrupper

Min nye bog om ledergrupper er udkommet d. 9. marts 2012. Den hedder “Ledergruppen – dynamiske læreprocesser”.

Den er en empirisk undersøgelse af fænomenet ledergrupper, set fra indersiden gennem mangfoldige observationer og interview, suppleret af en flerteoretisk refleksion over den særlige dynamik, der udspiller sig i disse grupper.

Udgangspunktet er, at organisationer står overfor massive udfordringer, der sætter ledere under pres; de skal finde nye måder at være med usikkerhed og kompleksitet på, der udfordrer dem både som leder og person. Derfor spørger jeg: Hvordan opleves det? Hvordan føles det? Hvordan ser det ud indefra? Og hvordan påvirker disse dynamikker egentlig ledergruppens funktionsduelighed?

En ledergruppe er et af de mest værdifulde aktiver for en organisation. Uden en velfungerende ledergruppe kan der ikke træffes de nødvendige beslutninger, med negative konsekvenser for såvel kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Derfor kan det også undre, at mange ledergrupper
ikke fungerer tilfredsstillende. Der gives udtryk for mistillid, utryghed, konformitet og en oplevelse af ikke at føle sig som en gruppe samlet om en
fælles opgave; man deler ikke samhørighedsoplevelser. Der rivaliseres under overfladen, og der foregår i det hele taget en masse i ledergruppen, som ikke kan italesættes, og derfor vedbliver med at spænde ben for kreativitet og udvikling. Det store spørgsmål er: hvordan samarbejder man, når man også konkurrerer?

Bogen introducerer endvidere, hvordan der kan arbejdes lærings- og udviklingsmæssigt med ledergruppen gennem supervision, hvor den kan
komme i kontakt med sin egen fungeren-mens-den-fungerer. Supervision bygger på en oplevelsesorienteret form for læring, der adskiller sig fra megen af den efteruddannelse ledere og ledergrupper ellers tilbydes.

Bogen adskiller sig fra andre bøger om grupper og teams, idet den baserer sig på konkret udforskning af ledergrupper, samt har nyeste udviklingspsykologiske teori som afsæt. Der gives således en grundig og evidensbaseret introduktion til, hvad det vil sige at være relationel kompetent; for det er især de relationelle kompetencer, der efterlyses i ledergruppen.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, forskere og studerende indenfor ledelse.

Jeg holder foredrag og workshops om bogen. Kontakt mig hvis det har din interesse.