Arkiv for april, 2010

Ny kritisk reflekterende bog om en af tidens mest populære ledelsesmetoder

Min bog er en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet anerkendelse – særligt i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst. Jeg har dels været interesseret i at udforske, hvad anerkendelse egentlig er for noget, dels hvordan anerkendelse udspiller sig mellem mennesker. Man kan sige, at jeg har villet indfange anerkendelsens fænomenologi. Derudover er bogen drevet af en nysgerrighed efter at vide noget mere om, hvordan det er at være leder og medarbejder i organisationer, der gerne vil have en anerkendende kultur. Hvad sker der, når anerkendelsen skal udspille sig indenfor hierarkiets magtasymmetri?

Læs mere…

Når magten maskerer sig i anerkendelsens retorik

Det væsentlige spørgsmål at stille er ikke, om der er magt involveret i anerkendende ledelse, men hvilket udtryk magten får i netop den ledelsesform.

Læs mere…

Når lederen bliver psykoterapeut, hvad bliver medarbejderen så?

Ledelse er i stigende grad blevet et spørgsmål om relationelle kompetencer – om at kunne initiere og indgå i værdiskabende dialoger for derigennem at bidrage til såvel organisationens som den enkelte medarbejders personlige udvikling. Derfor er det ikke underligt, at ledelsesteorier i høj grad trækker på viden og erfaringer indenfor psykologiens verden. Vi ser således en opblomstring af en række nye, semiterapeutiske ledelsesdiscipliner – anerkendende ledelse er én af dem.

Læs mere…

Jeg og Du af Martin Buber

Jeg og Du er en enkel og smuk bog om fælleskab og menneskelighed, hvor det eksistentielle tema om ensomhed og fravær hele tiden kan mærkes.

Læs mere…

Behovet for anerkendelse af Axel Honneth

Bogen er en kompliceret, men medrivende filosofisk rejse ind i menneskets dybeste og inderligste behov for både at være sig selv og samtidig være en del af fællesskabet.

Læs mere…