Blog

 • Nyere rapport fra juni 2013 konstarer at mindfulness-mediation virker. Konlusionen lyder bl.a.: “Meditation programs, in particular mindfulness programs, reduce multiple negative dimensions of psychological stress.”

  Læs mere

 • Rumination er et psykologisk begreb, der omhandler den tilstand, hvor man kontinuerligt ruger, grubler og bekymrer sig, uden at komme nogen vegne. Hvor tankerne kører i en uendelig spiral, der gør os mere og mere negative, urolige, angstfyldte, deprimerede og dermed stressede.

  Læs mere

 • Hvorfor handle ud fra panik og den højtbesungne ”Sense of Urgency”, når man som leder kan handle ud fra indsigt, klarhed og fokus?

  Læs mere

 • Læs om sammenhængen mellem personlighed og stress på min Lev Lykkeligt Blog – klik her.  

  Læs mere

 • Læs her om hvordan din tidlige tilknytningsstil – det vil sige de allerførste betydningsfulde relationer i dit liv – indvirker på den måde, du er leder på i dag. Læs også om, hvad du kan gøre for at udvikle dig selv, din hjerne og dermed dit professionelle lederskab.

  Læs mere

 • Den måde, den voksne møder barnets tilknytningsadfærd på, bliver afgørende for det dynamiske samspil mellem barn og voksen og bliver over tid til et forholdsvist stabilt mønster – et tilknytningsmønster. Vi kan også kalde det for et mønster for måder at være i kontakt med andre mennesker på. Et prototypisk mønster for relationer, eller slet og ret en personlig kommunikationsmodel. Dette tilknytningsmønster vil altså også senere i livet fungere som…

  Læs mere

 • Det er populært at arbejde i teams, og derfor er det i stigende grad også blevet nødvendigt at beskæftige sig på et strategisk niveau med kollektive læreprocesser – altså hvordan teams kan udvikle sig med henblik på at skabe bedre resultater og blive mere effektive. Ofte finder kompetenceudviklingen sted uden for organisationen – fx som et teambuildingforløb eller et eksternt kursus. Der er uden tvivl masser af viden i det,…

  Læs mere

 • Ny undersøgelse viser, at mange ledergrupper øjensynligt ikke fungerer optimalt. Læs om 5 grunde hertil.

  Læs mere

 • Ny bog om ledergrupper

  Min nye bog om ledergrupper er udkommet d. 9. marts 2012. Den hedder “Ledergruppen – dynamiske læreprocesser”. Den er en empirisk undersøgelse af fænomenet ledergrupper, set fra indersiden gennem mangfoldige observationer og interview, suppleret af en flerteoretisk refleksion over den særlige dynamik, der udspiller sig i disse grupper.

  Læs mere

 • Min bog er en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet anerkendelse – særligt i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst. Jeg har dels været interesseret i at udforske, hvad anerkendelse egentlig er for noget, dels hvordan anerkendelse udspiller sig mellem mennesker. Man kan sige, at jeg har villet indfange anerkendelsens fænomenologi. Derudover er bogen drevet af en nysgerrighed efter at vide noget mere om, hvordan det er at være leder og…

  Læs mere

 • Det væsentlige spørgsmål at stille er ikke, om der er magt involveret i anerkendende ledelse, men hvilket udtryk magten får i netop den ledelsesform.

  Læs mere

 • Ledelse er i stigende grad blevet et spørgsmål om relationelle kompetencer – om at kunne initiere og indgå i værdiskabende dialoger for derigennem at bidrage til såvel organisationens som den enkelte medarbejders personlige udvikling. Derfor er det ikke underligt, at ledelsesteorier i høj grad trækker på viden og erfaringer indenfor psykologiens verden. Vi ser således en opblomstring af en række nye, semiterapeutiske ledelsesdiscipliner – anerkendende ledelse er én af dem.

  Læs mere