Blog

 • Uroens neurobiologi

  Denne artikel beskriver, hvordan vi kan forstå stress og indre uro som en dysregulering i flere af hjernens regulerende systemer – som en neurobiologisk ubalance der skaber intense ubehagstilstande. Artiklen kommer også ind på, hvordan man nedregulere sin stress og angst og genvinde ro og velbehag.

  Læs mere

 • Denne artikel handler om, hvordan vores personlige livshistorie altid er flettet ind i vores større slægts- og familiehistorie, og om hvordan utryghed og traume kan rejse fra den ene generation til den næste som en epigenetisk arv. Vi har alle en residual med os fra tidligere generationer.

  Læs mere

 • Denne artikel omhandler begrebet dissociation, som er en markant og den måske mest centrale markør på alvorlig, kronisk og tidlig traumatisering. Dissociation er et utroligt komplekst fænomen, både klinisk og neurovidenskabeligt. Denne artikel kan derfor kun ses som et forsøg på at introducere til begrebet på en forhåbentlig overskuelig måde. Artiklen kommer også ind på det terapeutiske arbejde med traume og dissociation.

  Læs mere

 • Den selvhelende hjerne

  Denne artikel handler om hjernens fantastiske iboende evne til at hele sig selv. Det er godt nyt for alle mennesker, som kender til smerte og lidelse af enten fysisk eller psykisk karakter. Artiklen bygger på bøgerne ”The Brain That Changes Itself” og ”The Brain´s Way of Healing” og deres omdrejningspunkt er enestående beretninger om, hvordan hjernen, selv efter alvorlige skader, kan hele sig selv – noget man bare for få…

  Læs mere

 • Fantomsmerter

  Denne artikel beskriver hvordan tidlig stress og traume fra en længst svunden barndom, kan fortsætte som en ubestemt, global og insisterende smertetilstand ind i voksenlivet. Jeg kalder denne smerte for traumesmerten. Traumesmerten har, ligesom fantomsmerter, rod i et fænomen, som ikke længere eksisterer.

  Læs mere

 • Livsstress

  Denne artikel udfolder begrebet livsstress, som refererer til det forhold, at man lever sit liv med en højaktiveret stressrespons og derfor sjældent finder hvile til restitution og afslapning. Man lever med en kronisk indre uro, og livet opleves som en udmattelseskamp. Begrebet livsstress indrammer således, at det er selve livet, der fremkalder de ubestemte men insisterende indre ubehagstilstande, og at de har rod i konkrete livserfaringer.

  Læs mere

 • Jeg har efterhånden skrevet en del artikler om tilknytningstraumer; hvad tidlig tilknytningsrelateret traumatisering består i, og hvilke symptomer, traumatiseringen bringer med sig ind i voksenlivet. Dette opsummeres kort, men ellers introducerer artiklen en række forskellige videnskabeligt underbyggede terapeutiske metoder til heling af tilknytningstraumer.

  Læs mere

 • Denne artikel handler om, hvordan omsorgspersoner – særligt forældre men også lærere, pædagoger og andre behandlere – kan berolige et ureguleret barn og derigennem mindske sandsynligheden for konfliktoptrapning samt øge mulighederne for udvikling og læring.

  Læs mere

 • Denne artikel beskriver to omfattende videnskabelige studier af, hvilken betydning barndomstraumer har for et menneskes samlede livskvalitet. Begge studier viser utvetydigt, at omsorgsvigt i form af mishandling, vanrøgt og forsømmelse af både fysisk og emotionel karakter, virker gennemgribende negativt ind senere i livet; man får et skrøbeligt helbred og øget sårbarhed overfor en række lidelser og sygdomme.

  Læs mere

 • Den symbiotiske familie

  Denne artikel beskriver en særlig familiedynamik, der er karakteristik for stort set alle dysfunktionelle familier. En dysfunktionel familie kan karakteriseres som en familie, hvor mors og/eller fars indre og relationelle konflikter hæmmer eller forhindrer barnets sunde og naturlige udvikling i forhold til nærhed og selvstændighed.

  Læs mere

 • Denne artikel handler om tvangstanker og tvangshandlinger, som, hvis en række karakteristika er opfyldt, kan føre til den psykiatriske diagnose OCD (Obsessive Compulsive Disorder) – tidligere kaldet tvangsneurose. Artiklen belyser tvangspræget adfærd i et neurovidenskabeligt og tilknytningsteoretisk perspektiv.

  Læs mere

 • Denne artikel handler om kronisk træthed, energiløshed og en global og insisterende form for udmattelse, som bemægtiger sig hele ens væren-i-verden. En træthed, som umiddelbart opleves grundløs og uforståelig, men som giver mening, når man betragter den gennem tilknytningsteoriens linse.

  Læs mere